Op 1 januari 2020 treedt de versie van het berichtenverkeer voor iWlz, versie 2.1 in werking. Hierin wordt onder andere een toewijzing van Deeltijdverblijf mogelijk. Op 1 april 2020 wordt versie 2.4. van IWmo/iJw gelanceerd. Om het berichtenverkeer te blijven gebruiken, is het van belang dat uw organisatie tijdig overgaat op de nieuwe releases!

Hieronder beschrijven wij kort de kenmerken van deze releases en de gevolgen voor u als mijnCaress-gebruiker.

iWLZ 2.1

  • Release 2.1
  • 1 januari 2020
  • Landelijke Big Bang
  • Alle berichten zijn gewijzigd, behalve het declaratiebericht

mijnCaress 5.0 bevat de wijzigingen voor iWLZ 2.1.
mijnCaress 5.0 is gepland voor 1 november 2019.

iWMO/iJW

  • Release 2.4
  • 1 april 2020
  • Landelijke Big Bang
  • Alle berichten zijn gewijzigd

mijnCaress 5.1 bevat de wijzigingen voor iWMO/iJW 2.4.
mijnCaress 5.1 is gepland voor 1 februari 2020.

Gevolgen voor mijnCaress

mijnCaress 5.0 is gepland voor 1 november 2019. Dat houdt in dat mijnCaress 5.0 in productie moet zijn op 1 januari 2020, anders is het niet mogelijk om het iWLZ-berichtenverkeer te gebruiken.
mijnCaress 5.1 is gepland voor 1 februari 2020. Dat betekent dat mijnCaress 5.1 in productie moet zijn op 1 april 2020, anders is het niet mogelijk om het iWMO- en het JW-berichtenverkeer te gebruiken.

Sessie wet- en regelgeving tijdens de mijnCaress5-dag

Op de mijnCaress5-dag op 28 oktober verzorgen onze specialisten Paul Dam en Giel Smidt een sessie rondom de alle wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving. Naast bovenstaande wijzigingen gaan zijn onder meer in op de transitie van Aanvullende geneeskundige zorg (AGZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit houdt onder meer in dat de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten vanaf 1 januari 2020 zelfstandig de door hen op grond van de ZVW geleverde zorg mogen declareren.

Zij vertellen tijdens de sessie uitgebreid over de inhoud van deze wijzigingen. Daarnaast nemen zij u mee in hoe mijnCaress 5 hierop is aangepast/ingericht en welke acties u als gebruiker van mijnCaress moet uitvoeren om op tijd aan deze nieuwe wet- en regelgeving te voldoen.

Schrijf u dus vandaag nog in voor de mijnCaress5-dag om helemaal op de hoogte te blijven van deze laatste ontwikkelingen!

Inschrijven kan via www.mijncaress5.nl. Vergeet niet bij de sessiekeuze de sessie Wet- en regelgeving aan te vinken.

Share This