In 2020 staan een aantal thema’s centraal:

  • Simpel. Samen. Open.
  • De 6 thema’s uit de roadmap
  • Multidisciplinair werken
  • Spraakgestuurd werken

Hieronder leg ik jullie uit wat ik hieronder versta en waar we aan gaan werken in 2020.

Simpel. Samen. Open

Met mijnCaress werken wij aan drie beloftes
Wij werken aan een integraal dossier dat SIMPEL in gebruik is.
Wij werken aan een platform dat onze klanten in staat stelt om optimaal SAMEN te werken.
Wij werken aan een volledig OPEN systeem.
Kortom; Simpel, Samen. Open.

Simpel

“Simpel” staat voor mij voor het zo gemakkelijk mogelijk werken met onze software én met organisatie. Wij moeten onze software radicaal versimpelen. Het moet mogelijk zijn voor een zorgmedewerker met minimale handelingen en idealiter zonder training ons ECD te gebruiken. Dit betekent dat wij moeten zorgen voor intuïtieve en procesondersteunende gebruikersinterface die beschikbaar is op alle devices.

Het gaat er niet om dat wij zo veel mogelijk nieuwe functionaliteit gaan toevoegen, maar dat ons bestaande, rijk aan functionaliteit zijnde ECD, wordt versimpeld! Denk aan het radicaal versimpelen van het proces van intake tot plan. De versimpelde navigatie voor alle gebruikers of het traject rondom ‘Financiële Optimalisatie’ in mijnCaress Basis.

Kijk continu naar alles wat wij ontwikkelen of organiseren voor onze klanten met de vraag: ‘Kan het nog simpeler?’ in je achterhoofd.

Samen

“Samen” staat voor één integraal dossier waar cliënt, zorg en behandeling optimaal kunnen samenwerken. Eén integraal dossier, samen vormgegeven en verbeterd met onze klanten en innovatieve partners.

In 2020 betekent dat het uitrollen van de Zorgapp samen met CareConnections. Het intensiveren van onze samenwerking met Boomerweb. Het  samenwerken met MyBit om onze ontwikkelcapaciteit te vergroten. Maar het allerbelangrijkste:

Kijk continu naar alles wat wij ontwikkelen, uitleveren of organiseren voor onze klanten met de vraag: ‘Met welke 3-5 klanten ga ik dit als eerste doen?’ in je achterhoofd.

Open

“Open” staat voor API-first, interoperabilteit, standaard koppelvlakken, werken met de landelijke Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s). Oftewel een volledige ontsluiting in de keten. Misschien wel een van de belangrijkste thema’s op dit moment in de zorg.

In 2020 richten we niet alleen onze R&D organisatie in om optimaal API-first te kunnen werken, we selecteren ook een ‘centraal koppelplatform’ én we finaliseren de ‘Roadmap Interoperabiliteit’, inclusief de benodigde funding vanuit subsidieprogramma’s, klanten en onze eigen organisatie.

De 6 thema’s uit de roadmap

Onder Simpel. Samen. Open heb ik uitgelegd aan welke beloftes we gaan werken. Maar hoe gaan we die beloftes in 2020 invullen? WAT gaan we in 2020 precies doen? Centraal staan de 6 thema’s uit de Roadmap, zoals ik die ook op de mijnCaress 5 dag heb gepresenteerd:

Het is van groot belang dat iedereen in onze organisatie weet waar we aan werken! Dat we elkaar challengen op wat wij met elkaar realiseren. Dat wij elke release weer voldoende klantwaarde weten te realiseren. Dat we balans zoeken tussen enerzijds de thema’s op de roadmap en anderzijds de issues die klanten op dit moment ervaren.

Zoek elkaar op. Bevraag Product Management. Eis demo’s. En zorg dat je weet hoe onze roadmap en releaseplanning er uit ziet.

Multidisciplinair werken

Tijdens de kerstmeeting werd al even kort genoemd dat de ‘muurtjes’ tussen de verschillende teams steeds lager worden. Tijd dus om in 2020 er voor te zorgen dat de muurtjes volledig afgebroken zijn.

In de nieuwe indeling van de R&D-teams kun je zien dat de teams rondom 4 klantgroepen zijn ingericht: Behandeling, Intramuraal, Extramuraal en Administratie. Op dit moment zijn wij aan het verkennen of wij als gehele unit multidiscplinair kunnen werken aan de doelstellingen van deze specifieke doelgroep. Dit betekent niet dat we de teams (R&D, PM, CS, PS en Sales) gaan wijzigen, maar dat we toe willen werken naar een sterkere samenwerkingsvorm en optimaal klantgericht werken vanaf 1 mei a.s. In de komende maanden zullen jullie hier snel meer over horen.

Spraakgestuurd werken

In Q1 van 2020 gaan we starten met een pilot rondom spraakgestuurd rapporteren bij 4 zorgorganisaties in Limburg. In deze pilot worden 2 spraakfunctionaliteiten (Speech2text van Notubiz en Nuance) getest in combinatie met 2 ECD’s (ONS en mijnCaress).

Spraaktechnologie is een van de snelst opkomende nieuwe technologieën binnen de totale zorgmarkt. In ziekenhuizen wordt er bij bepaalde disciplines al veel gebruik van gemaakt en de ontwikkelingen gaan razendsnel.

Op het moment dat de pilots een succes zijn en aantonen dat niet alleen de kwaliteit van verslaglegging omhoog gaat, maar met name ook de administratieve lasten sterk verminderd worden, zullen wij (samen met Notubiz) hier actief de markt mee op gaan.

Laten wij er met elkaar voor zorgen dat wij onszelf op de hoogte houden van dit soort interessante ontwikkelingen, dat wij er onze eigen ervaring mee gaan opdoen. Én, dat we bij alle software die wij ontwikkelen, wij onszelf de vraagstellen: ‘Moet deze handeling ook spraakgestuurd gedaan kunnen worden?’.

Op een energiek 2020 met ultieme focus op het samen realiseren van maximale klantwaarde. Elke release en elk kwartaal weer.

Groet,

Erik