De zorg staat onder druk en er is een dringende roep om kwaliteitsverbetering.  Desondanks verzwaart het huidige zorgbeleid de toch al tijdrovende administratieve processen. Integratie van innovatieve oplossingen om die processen te verbeteren ontbreekt. Om de situatie in de zorg werkbaar te houden en de kwaliteit daadwerkelijk te verbeteren, moet het zorgbeleid nodig veranderen.

De zorg is de grootste kostenpost, aldus de miljoenennota. Dat lijkt mooi, maar is het niet pure noodzaak?

Machtige gemeentes

Met de komst van de gemeenten in het zorglandschap is de wet- en regelgeving onnodig ingewikkeld geworden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt beleidskeuzes, die voor zorginstellingen niets anders zijn dan wetgeving waaraan ze moeten voldoen. Dat maakt de bijbehorende administratieve processen complexer en dus ook duurder. In samenspraak met de VNG bepalen de gemeenten tegenwoordig ook de budgetten. Zij hebben zoveel macht gekregen, dat zorginstellingen hier geen vuist tegen durven te maken. De verhoudingen zijn scheefgegroeid en daar zou het nieuwe kabinet iets aan moeten doen: zorginstellingen moeten weer een gelijkwaardige partner worden.

Maak zorgdossiers meetbaar en uitwisselbaar

Een volgende belangrijke trend in de zorg is de inhoud van zorgdossiers. Patiënten/Cliënten dienen zelf hun zorg te regisseren en hun zorgdossiers moeten hierin ondersteunen met informatie. Het ministerie van VWS heeft nu nog als uitgangspunt dat de industrie zelf een standaard moet bedenken voor de software waarmee die dossiers tussen verschillende zorgaanbieders worden uitgewisseld. Van die standaarden bestaan er echter veel te veel. Het ministerie van VWS zou het niet hoeven afdwingen, maar wel een voorkeur kunnen uitspreken die als randvoorwaarde kan gelden. Dit geldt eveneens voor de dossiers zelf. Momenteel zijn de kwaliteit en de uitkomst van zorg, zeker in de langdurige zorg, moeilijk meetbaar, doordat de dossiers vol zitten met uitgebreide teksten. Een standaard kan een kwaliteitskader bieden die inzichtelijk maakt waar het proces vertraagt, of waar de kwaliteit juist verbetert.

Omarm Medmij en e-ID.

De route van Medmij ondersteunen wij volledig en daar waar mogelijk doen we mee in marktverkenning van Medmij en verdiepingssessies. Een aanvulling de ik wil doen is dat we ervoor moeten zorgen dat we personen en instanties kunnen identificeren, ofwel een e-ID. Als we namelijk willen uitwisselen en daarmee tevens de data teruggeven aan de cliënt, dan wil je wel weten dat je met de juiste persoon te maken hebt (danwel de juiste zorgorganisatie). Er zijn diverse opties als de doorontwikkeling op Digid, maar ook zaken als Idensys en iDIN. Maar zijn deze klaar om in dit gat te springen?

Help organisaties voorbereiden op de GDPR (of AVG)

Het komende jaar worden zorgorganisaties verplicht zich aan de Europese wetgeving van de General Data Protection Regulation (GDPR) te houden. Hiermee wordt de privacy van patiënten beter gewaarborgd. Alhoewel de informatievoorziening vanuit de overheid hierover goed is, blijkt nu dat veel zorgorganisaties hierop nog lang niet goed zijn voorbereid. De wetgeving staat haaks op de vraag om steeds meer informatiedeling en instellingen lijken systemen eerder af te schermen dan open te stellen. Als de overheid werkelijk wil dat zorginstellingen gereed zijn voor 2018, zal er een impuls moeten komen die instellingen in de uitvoering van de GDPR-wet ondersteunt.

In een steeds complexer wordend zorglandschap is nodig dat keuzes gemaakt worden voor de zorg, niet over de zorg. Met bovenstaande ontwikkelingen vraag of ik me wel eens af of de balans niet naar het laatste doorschiet. Pas als resultaten op dat vlak werkelijk goed meetbaar en uitwisselbaar zijn, kan meer inzicht worden verkregen in de kwaliteit van zorg. En dán kunnen we het nog veel beter hebben over hoe we die kwaliteit kunnen verbeteren.

Ingo Tideman is directielid Care bij PinkRoccade Healthcare

Share This