Waar de laatste jaren veel aandacht is geweest voor professionaliseren en verzakelijken, efficiëntie, optimalisatie en de medische kant van ECD’s, komt er inmiddels ook een ander geluid. In mijn vorige blog schreef ik over de volwassenheid van elektronische cliëntdossiers (ECD’s) en de volgende generatie (ECD 3.0), die beschikbaar komt voor de care-markt. Een van de drijvende trends daarbinnen is aandacht voor welzijn.

Laatst hoorde ik een verhaal over een oudere dame die iedere ochtend met haar kleren aan in bed wordt aangetroffen door de zorgverlener. Ze was zich vergeten uit te kleden, werd geconcludeerd en gerapporteerd. Onterecht, bleek toen later een van haar kinderen vertelde dat moeder haar hele leven verloskundige was. Vlot aankleden hoorde daarbij, omdat je snel ter plaatse moest zijn. Het zette de huidige situatie in ander perspectief. Toch staat deze informatie niet vaak centraal in een ECD. Veelal zie ik toch de registratieve kant en veel controle terug. De zaken waar een organisatie op moet verantwoorden. Informatie over wie de cliënt is en hoe het ermee gaat, staat meer verborgen in dossiers in vragenlijsten en rapportages. De vraag “stond u weer stand-by vannacht mevrouw?”, komt dan pas in je op.

Positieve gezondheid

In de markt zijn er inmiddels diverse grotere en kleinere bewegingen die het welzijn van de cliënt weer centraal stellen. Machteld Huber introduceerde bijvoorbeeld het concept positieve gezondheid al in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Leefplezier

Leefplezier is ook zo’n interessant initiatief. Hierbij zorg je ervoor dat iemand zich goed voelt, het naar de zin heeft. Dit bepaalt je kijkrichting en is het vertrekpunt wanneer je bedenkt wat ervoor nodig is om leefplezier te realiseren. De Leefplezierboom speelt een centrale rol in het leefplezierplan. De boom helpt om hier dagelijks planmatig en gericht mee bezig te zijn.


De leefplezierboom (bron: www.leefplezier.nl)

Welzijn in mijnCaress

Het mijnCaress-team volgt de trends op het gebied van welzijn. Regelmatig organiseren we co-creatiesessies, waarin we samen met onze klanten nadenken over deze en andere trends. Hoe spelen we erop in? Welke onderdelen sluiten goed aan? En wat kunnen we verder ontwikkelen?

Aan de cliëntzijde zijn we al ver. Het mijnCaress Cliëntportaal speelt in op de meer informele kant van het zorgproces. Cliënten kunnen er zelf in schrijven en berichten uitwisselen. De ondersteuning voor zorgprofessionals breiden we uit. In meerdere co-creatiesessies dachten we met klanten na over de beste vorm hiervoor. De brainstorm- en stickersessies leidden tot mockups en prototypes voor nieuwe functionaliteiten in mijnCaress. Bijvoorbeeld een dashboard waarin welzijn centraal staat:

Prototype dashboard welzijn in mijnCaress

Samen verder om welzijn te integreren

Na de zomer organiseren we een derde co-creatiesessie over het welzijn. In die sessie zetten we de puntjes op de i voor functionaliteiten in de komende release. We beantwoorden vragen als: Welk proces moet integraal in het ECD? Welke vragenlijsten moeten erin? Wat wil ik graag op het dashboard zien? Hoe werkt dat dan goed samen met het Cliëntportaal? En wat kan de cliënt zelf of de familie toevoegen? De resultaten ziet u in de oktober-release van mijnCaress. En tot dan leest u maandelijks in mijn blog meer over ECD 3.0 in de praktijk.

Tot volgende maand!

Jurriaan Piek

Managing Director 06 - 4609 1384 jurriaan.piek@pinkroccade.nl

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Share This