Punt voor Overdracht, Informatie, Naslag en Transfers, of kortweg POINT. Dit samenwerkingsplatform ondersteunt de overdracht van patiënten vanuit ziekenhuizen naar aanbieders van VVT-zorg, en andersom. Eén centraal transferdossier zorgt voor een veilige, transparante, efficiënte en vooral patiëntvriendelijke manier van overdracht. Met een rechtstreekse aansluiting van POINT op mijnCaress maken we de overdracht nog gemakkelijker!

Samenwerkingsplatform
In voorbereiding een transfer werken meerdere partijen samen om de transfer succesvol te laten verlopen. Verpleegkundigen in de (poli)kliniek doen een aanvraag voor nazorg. Het Transferpunt zorgt dat de aanvraag terecht komt bij de zorgaanbieder en de indicatiesteller, gemeente of het CIZ. De eerste meldt wanneer de patiënt overgenomen kan worden en de laatste meldt wat er geïndiceerd wordt. Tenslotte maakt de verpleegkundige maakt de overdracht die de zorgaanbieder kan inzien. POINT ondersteunt de samenwerking tussen deze partijen volledig vanuit een eenvoudig webportaal.

Overdracht naar mijnCaress
Als alle lichten op groen staan, draagt de verpleegkundige het transferdossier over aan de zorgaanbieder. Via een beveiligde verbinding ontvangt mijnCaress het transferbericht op basis van de nieuwste HL7 FIHR standaard. Zowel de gestructureerde cliëntgegevens als de ongestructureerde bijlagen krijgen automatisch de juiste plek in het ECD. De verdere verwerking van het bericht binnen de eigen organisatie kan zowel worden verzorgd via een centraal transferpunt als decentraal via de uitvoerende teams of afdelingen. Zo is alle informatie om de juiste zorg te verlenen direct beschikbaar in mijnCaress zonder overtypen van gegevens en zonder dat privacygevoelige informatie achterblijft op papier, in de mail of op lokale opslagmedia.

Overdragen vanuit mijnCaress
De aansluiting op POINT gaat verder dan alleen het ontvangen van overdrachtsdossiers. We faciliteren ook het gebruik van POINT vanuit mijnCaress. Dankzij een SAML integratie worden gebruikers automatisch ingelogd in POINT op basis van hun mijnCaress account. Bovendien opent POINT binnen de mijnCaress-omgeving, zodat gebruikers het ECD niet hoeven te verlaten. POINT neemt gestructureerde cliëntgegevens automatisch over uit mijnCaress, zodat deze niet opnieuw hoeven te worden ingevoerd. De daarvoor bestemde POINT-functionaliteit faciliteert tenslotte het uploaden van ongestructureerde gegevens naar het transferdossier.

Focus op de zorgketen
PinkRoccade Care werkt dagelijks aan verdere integratie in de zorgketen. Onlangs informeerden wij u al over onze samenwerking met e-healthspecialist Boomerweb en introduceerden we de aansluiting van mijnCaress op ZorgDomein. Zo reduceren we administratieve handelingen in de keten en maken we voor zorgprofessionals tijd en informatie beschikbaar om met aandacht de juiste zorg te kunnen leveren.

Werkt uw zorgorganisatie met POINT of wilt u meer informatie over deze toekomstige koppeling met mijnCaress? Neem dan contact op met uw accountmanager of mail naar care@pinkroccade.nl

Share This