Het afgelopen jaar is er door het ministerie van VWS, de NZAen de brancheorganisaties hard gewerkt aan ruimte voor het afschaffen van de5-minuten registratie in wijkverpleging. Recent zijn hier over in de media en bij VWS een aantal artikelen verschenen;

https://www.zorgvisie.nl/minutenregistratie-wijkverpleging-afschaffen-in-zeven-stappen/

https://www.skipr.nl/actueel/id36795-thuiszorg-wordt-bevrijd-van-onnodig-papierwerk.html

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/nieuws/2018/12/05/wijkverpleging-bant-minutenregistratie

Administratieve lasten verminderen

Desondanks gaan de AW319 standaard voor de wijkverpleging, de bijbehorende prestaties en de invulinstructie nog steeds uit van deze 5 minuten registratie. Nu de NZA ruimte heeft gecreƫerd voor alternatieven is het van belang dat je bij het maken van bilaterale afspraken met verzekeraars rekening houdt met de mogelijkheden van jouw software. PinkRoccade Care heeft zich tot doel gesteld om de administratieve lasten zo veel mogelijk te verminderen. Om die reden is het sinds mijnCaress 4.10.18 mogelijk om wijkverpleging ook op basis van zorgarrangement te declareren.

In de releasenotes van deze 4.10.18 staat daarover het volgende:

RELEASENOTE 4.10.8: FINANCIEEL > DECLARATIES > ZVW
In het kader van administratieve lastenverlichting en daarbinnen het afschaffen van de 5 minuten registratie in de ZVW, zijn er experimenten gaande. Een van die experimenten is het gebruik van een maandtarief. mijnCaress blokkeerde het gebruik van een maandtarief in de AW319 (ZVW) omdat dit tot nu toe niet toegestaan was. Deze blokkade is opgeheven zodat er voor deze experimenten gewerkt kan worden met een maandtarief.

Contact met Customer Care

Mocht u nu andere afspraken met uw verzekeraars willen makendan een declaratie per 5 minuten of per maand, neem dan tijdig contact op metonze afdeling Customer Care. Zij zijn bereikbaar via Supportal, prhc.servicedesk@pinkroccade.nlof 0800-9119.

avatar

Giel Smidt

giel.smidt@pinkroccade.nl

Share This