BIJ BLIJVEN! Het is een onderwerp dat binnen veel organisaties aan de orde van de dag is. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie bij blijft op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, veranderende processen, de laatste wet- en regelgeving? En dat medewerkers al die veranderingen dan ook nog eens eenvoudig tot zich nemen en weten wat het voor hen betekent. Dat dit geen eenvoudige opgave is, is voor veel organisaties inmiddels wel duidelijk!

Verkleinen regelimpact releases mijnCaress

Ook de ontwikkelingen aan mijnCaress versnellen de komende drie jaar in een rap tempo. Met het versnellingsprogramma dat PinkRoccade is gestart wordt er de komende tijd vol ingezet om nieuwe waardevolle functionaliteiten toe te voegen aan mijnCaress. Uiteraard met als doel om de medewerkers en eindgebruikers van mijnCaress zoveel mogelijk te ondersteunen. Maar daar gaat wel werk aan vooraf… BIJ BLIJVEN óf misschien liever nog iets vooruit lopen, lukt niet zomaar.

Reden te meer om vanuit de Gebruikersvereniging en PinkRoccade Care gezamenlijk te kijken hoe we de regelimpact van nieuwe (major)releases op gebruikersorganisaties zoveel mogelijk kunnen verkleinen. In 2020 werkt het Team Adaptatie vanuit de Gebruikersvereniging aan ideeën en oplossingen om releases zo eenvoudig en snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen. Maar… dat kunnen we niet alleen! Hiervoor hebben we inzicht nodig in de activiteiten die gepaard gaan met de uitrol van releases binnen de gebruikersorganisaties van mijnCaress.

Help ons mee!

Daarom het volgende: In februari versturen we aan iedere gebruikersorganisatie een enquête zodat we meer zicht krijgen op de activiteiten, tijdsbesteding en eventuele belemmeringen rondom de uitrol van nieuwe releases. De uitkomsten uit deze enquête gebruiken wij om te bepalen op welke gebieden we het releaseproces kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Daar hebben we wel jullie hulp bij nodig!

Via deze weg de oproep om hierbij te helpen en deze enquête in te vullen. Het kost nu ongeveer 15 tot 20 minuten van je tijd maar het doel is dat we die straks ruimschoots gaan besparen!

Vragen?

Heb je vragen hierover? Of wil je meer weten over de Gebruikersvereniging en het Team Adaptatie? Neem dan een kijkje op de website van  gebruikersvereniging www.gvmijncaress.nl of neem contact op met Inge de Laat via (06) 248 12 129

Share This