Deze maand vond de Zorg en ICT beurs weer plaats. Deze beurs is uitgegroeid tot het platform waar zorg en ict elkaar in haar breedste vorm ontmoeten. Jaarlijks tonen zo’n 180 exposanten hun ICT-oplossingen voor de zorg. Ook wordt een seminarprogramma met 170 sessies over ICT-innovaties in de zorg aangeboden. Jaarlijks worden er ruim 9000 bezoekers verwacht en ook dit jaar zijn die weer gekomen. Het was dan ook gezellig druk op de beursvloer. Leuk!

Met PinkRoccade CARE hebben wij ook dit jaar de verbinding opgezocht met onze collega’s van onder andere Hosting Services, GGZ & Ziekenhuizen en stonden we gezamenlijk op één PinkRoccade Healthcare stand. Maar bovenal was het een weerzien met vele bekenden uit de markt. Het merendeel van onze klanten is bij ons op de stand langs geweest. Niet alleen voor een kop koffie of een lekker hapje. Maar we hebben met elkaar gesproken over ons huidige ECD en het ECD van de toekomst. Jullie leerden ons over de invulling van thema’s die er zijn: interoperabiliteit, medewerkerstevredenheid, standaardisatie van werkprocessen en data, spraakgestuurd werken en mobiele strategie. Stuk voor stuk thema’s waar we de komende periode met u invulling aan willen geven. Daarnaast zijn onderwerpen in de veranderende wet- en regelgeving ook veelbesproken. Met name de Wet Zorg & Dwang. We werken er samen met u aan.

Kennismaking met onze klanten
Voor mij was het een kennismaking met veel van onze klanten. Ik heb veel mensen ontmoet waarvan ik de naam in de afgelopen weken voorbij heb horen komen. De gesprekken die wij voerden werden vakkundig vastgelegd door een tekenaar. Aan het eind van het gesprek hebben we dus niet alleen kennis gemaakt, informatie uitgewisseld, maar direct ook een visuele weergave van ons gesprek. Leuk en zinvol. Voor ons is dat een goede aanleiding om de onderwerpen uit die tekening verder met u uit te diepen.

Samenwerking
Op de beurs staan ook partijen met wie wij samenwerken. Ik ben met regelmaat samen met een bestaande relatie twee deuren verderop langs gegaan om ons door CareConnections te laten uitleggen op welke wijze wij gezamenlijk invulling geven aan mobiel werken. Door deze samenwerking creëren we meer tijd voor de cliënt, terwijl de administratieve lasten dalen.

Een andere partner is Boomerweb. Wij koppelen de apps voor Beeldzorg, Toedieningsregistratie en Medicatiecontrole aan mijnCaress. Boomerweb heeft tijdens de beurs bij ons op de stand gestaan, en daarmee aan u kunnen laten zien hoe de samenwerking gaat, de koppeling werkt en hoe dit leidt tot voordelen voor medewerker en cliënt.

Een ander hoogtepunt van de beurs was dat wij de koppeling met Zorgdomein konden lanceren. Met de koppeling realiseren we samen met Zorgdomein een grote verbetering op het gebied van efficiëntie, snelheid en foutgevoeligheid van de afhandeling van verwijzingen en de bijkomende digitale uitwisseling van medische gegevens. Voor mij een volgende stap in onze grotere ambitie op het gebied van interoperabiliteit. Patiënten zijn cliënten zijn burgers die namelijk in toenemende mate zorg genieten van een steeds grotere en meer diverse groep zorgaanbieders.

Al met al een enerverende beurs met de juiste dynamiek. Fijn dat wij u daar hebben mogen ontmoeten. Mocht dat voor u niet het geval zijn, dan ontmoet ik u graag op een van onze komende events. Zoals bijvoorbeeld op 11 april tijdens de training Een frisse blik op het Medewerkerportaal.

Share This