De afgelopen periode ben ik bij veel organisatie die mijnCaress gebruiken langs geweest. Ik ben gastvrij ontvangen en heb goede gesprekken kunnen voeren. Gesprekken over onderwerpen die spelen bij u. Werkgelegenheid, digitalisering en samenwerking, zijn veelgehoorde thema’s. Deze gesprekken geven mij energie om daar samen met u op door te gaan. Hoe wij u kunnen helpen op deze thema’s.

Het mooie is dat in deze nieuwsbrief ook weer een aantal artikelen zijn opgenomen die hierop aansluiten. Bijvoorbeeld de aankondiging van onze samenwerking met CareConnections. Wij hebben CareConnections geselecteerd vanwege de mooie ZorgApp. Wat aanspreekt is dat de ZorgApp is ontwikkeld op basis van de daadwerkelijke behoefte en inzichten van de eindgebruiker. Daarnaast heeft CareConnections het samenwerken in de keten hoog in het vaandel staan. Dat sluit precies aan bij de visie die PinkRoccade Care hierop heeft. Over deze visie heeft u al kunnen lezen in de afgelopen nieuwsbrieven. En ook deze editie attenderen wij u weer op onderwerpen binnen het thema Interoperabiliteit. Er is een aanbesteding uitgezet, en er zijn mogelijkheden voor u om ervaring op te doen met ketensamenwerking, het voorkomen van medische fouten en het verminderen van de administratieve lasten. Vanuit het ministerie van VWS is hiervoor een subsidietraject uitgezet. Deze nieuwsbrief vertelt u hier meer over.

Randvoorwaarde van deze (subsidie) trajecten is de veiligheid en privacy. Niet alleen van de medische data, en cliënt, maar ook die van uw medewerkers. Waar liggen welke grenzen? Dat beproeven we met elkaar in de zogenaamde proeftuinen. Dit onderwerp is aan continue veranderingen en nieuwe inzichten onderhavig. Daarom heeft PinkRoccade de middelen en maatregelen in haar processen verweven. Om objectief te kunnen vaststellen in welke mate dit voldoende is, schakelen wij de expertise van EY in. Zij geven ons gevraagd en ongevraagd advies en komen met daadwerkelijke verbetervoorstellen. Ik ben blij dat zij ons scherp houden op dit thema, en trots dat deze experts onder de indruk zijn van wat wij doen.

Veel van onze processen hebben met softwareontwikkeling te maken. Dat zal u niet verbazen. Ruud Steeghs heeft op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging mijnCaress hierover een update gegeven. Deze update ging primair over de onafhankelijke audit die heeft plaatsgevonden op de onderhoudbaarheid van de software. Het is voor u en ons van belang dat we in de waan van de dag en in onze ambitie om te innoveren, ook scherp blijven dat de software als geheel onderhoudbaar blijft. Wij zijn daar op de goede weg!

Een van de vernieuwingen is het beschikbaar komen van e-Learning. U heeft daarom gevraagd, om daarmee de kennis van uw medewerkers op peil te houden. In de komende release 4.13 is dat een van de nieuwe items. Deze nieuwsbrief geeft u meer inzichten van de overige nieuwe functionaliteiten in deze release 4.13. We gaan samen met u door!

Deze blog is gepubliceerd als voorwoord in de digitale nieuwsbrief van PinkRoccade Care. De rest van de nieuwsbrief lees je hier.

Share This