Door te verbinden creëer je de mogelijkheid tot samenwerking. Dat is een thema waar wij dagelijks mee bezig zijn. Samenwerken kan op vele vlakken, dat blijkt ook weer in deze nieuwsbrief. Dat samenwerking leidt tot iets moois bewijst Fundashon Verriet. Fundashon Verriet is een zorginstelling gevestigd op Curaçao. Na een zorgvuldig uitgevoerd selectietraject zijn we in gezamenlijkheid gestart met de implementatie. Fundashon Verriet werkte niet eerder met een geïntegreerd ECD, PinkRoccade Care deed niet eerder een implementatie in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Wij vertellen u alles over onze opgedane ervaring in de klantcase verderop in deze nieuwsbrief.

Samenwerking met 4 partijen

Een samenwerking op heel ander terrein heeft plaatsgevonden in Nederland. We hebben samen met 3 andere organisaties, ’s Heeren Loo, Veenman, FileLinx een nieuwe app in het leven geroepen: Flitzz. Met deze app zijn zorgverleners in staat om een foto te maken en deze foto op te slaan in het ECD, bij de cliënt. Zorgverleners delen deze foto vervolgens weer veilig met collega’s. Alles gebeurt op een veilige manier, en conform AVG richtlijnen. Het mooie aan deze ontwikkeling is dat deze 100% is geïnitieerd vanuit de vraag van de klant, ’s Heeren Loo. Tijdens het gehele traject is deze vraag leidend geweest, met als gevolg dat de 4 partijen in een daadwerkelijk samenwerking elkaars kracht hebben benut.

Deze ontwikkeling is niet ongezien gebleven, inmiddels is de Flitzz app doorgedrongen tot de laatste nominaties van de Computable Award in de categorie ‘ICT projecten in de Zorg’. De bekendmaking van de winnaar is in oktober van dit jaar.

Behoefte aan Cliëntportalen

In de tussentijd werken wij door aan de doorontwikkeling van mijnCaress. Het Cliëntportaal is daar inmiddels een essentieel onderdeel van. Wij zien onze visie gesteund worden door recente studies zoals ‘Helpende handen’, uitgevoerd door Nictiz in opdracht van het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS. Eén van de uitkomsten van dit actieonderzoek is dat gebruikers van een cliëntportaal naast ‘harde’ medische data ook graag inzicht willen in het welzijn component. Niet in de minste plaats omdat niet alleen cliënten gebruik maken van het portaal, maar juist ook betrokken mantelzorgers. Aanstaande 18 juni bent u allen van harte uitgenodigd om kennis en informatie te ontvangen & delen over dit onderwerp.

Ondersteuning nodig rondom InZicht, PGO’s of e-Overdracht?

Wanneer gebruikers niet alleen van een cliëntportaal gebruik willen maken, maar ook een PGO aansluiten, dan zijn onderwerpen zoals binnen het InZicht programma niet te missen. Het InZicht programma heeft haar (aanbestedings-) loket geopend. Wij zijn met een aantal van u in gesprek over de invulling hiervan. Mocht u interesse hebben in deelname, neem dan vooral contact met ons op. Wij geven graag invulling aan onderwerpen als aansluitingen van PGO’s & e-Overdracht. U kunt ook een poster over Interoperabiliteit bij ons aanvragen; het ideale startpunt voor een goed gesprek over dit onderwerp. Een van de noodzakelijke randvoorwaarden voor al deze onderwerpen is het gebruik maken van standaarden. Met name standaarden welke gedragen zijn door de markt. De iStandaarden zijn daar een goed voorbeeld van. Wij zijn dan ook trots dat wij in 2019 de Groene Vink in ontvangst hebben mogen nemen.

Er is in de nabije toekomst ook weer veel te doen. Samen met u. Zo organiseren wij de eerder in deze nieuwsbrief genoemde sessie over het Cliëntportaal. Maar er is ook een webinar over ons meest recente release, mijnCaress 4.13. Omdat we inmiddels 4 releases per jaar doen, wisselen wij de bekende inspiratiesessies af met webinars. Ik wens u veel samenwerking toe!

Deze blog is gepubliceerd als voorwoord in de digitale nieuwsbrief van PinkRoccade Care. De rest van de nieuwsbrief lees je hier.

Share This