Vanuit PinkRoccade Care herkennen wij een aantal bepalende thema’s in de markt. Dit zijn thema’s die u en ons bezighouden:

  1. Behoefte aan reductie administratieve lasten;
  2. De zorgvraag wordt complexer, de zorgzwaarte neemt toe;
  3. Slecht samenwerkende IT-systemen zoals leiden tot fouten in de zorg voor patiënt & cliënt;
  4. Tekort aan gekwalificeerd personeel in zorg remt groei

PinkRoccade Care heeft vanuit haar positie als ECD leverancier een duidelijke visie op deze thema’s. Deze visie is uitgewerkt en getoetst met de sector. Vanuit deze visie hebben we een roadmap 2019-2021 opgesteld. Deze roadmap laat zien op welke wijze wij een antwoord bieden op de bepalende thema’s: hoe we jullie gaan helpen met het verminderen met de administratieve lasten bijvoorbeeld. Het innoveren van mijnCaress doen we de komende jaren aan de hand van 4 uitgangspunten: Gebruiksvriendelijk,Interoperabiliteit, Partnerships en Transparant.

In de afgelopen periode hebben is deze roadmap gedeeld met velen van u. Via de gebruikersvereniging, de 4.11 inspiratiesessies en in individuele sessies met gebruikers. Heeft u de roadmap nog niet kunnen zien, wij presenteren deze graag aan u. Wij waarderen uw feedback.

Innovatie

Deze roadmap geeft ons energie en motiveert ons om het allerbeste uit mijnCaress te halen en te zorgen dat wij onze klanten zo goed mogelijk ondersteunen met ons product. Maar ook om dit samen met onze klanten te realiseren. Dit betekent ook wat voor onze interne organisatie. De afgelopen jaren zijn we daarom ook druk geweest met  het organiseren van de verandering binnen onze interne organisatie, waarbij wij onverminderd aanspreekpunt zijn voor u. Wij voeren met veel plezier gesprekken met u om tot een gezamenlijke visie te komen. En dat blijven wij dan ook doen.

Eén van de veranderingen binnen PinkRoccade is het besluit dat we de focus op de markt vergroten. Daarom is besloten om de directie vanPinkRoccade Care uit te breiden. Sinds 1 oktober jongstleden ben ik, Martijn Bakkers, aangetreden als Managing Director bij PinkRoccade Care. De afgelopen jaren was ik al actief in de zorg & ICT wereld. Waarvan de afgelopen 9 jaar bij een leverancier van interoperabiliteit en een PGO. Deze kennis en ervaring neem ik mee naar de Care. Binnen PinkRoccade zal ik mij, naast Jurriaan Piek,volledig richten op de Care. In mijn eerste weken valt het op dat er een ontzettend gedreven team dagelijks werkt aan het optimaliseren van mijnCaress. Collega’s zoeken actief eindgebruikers op, om zo te zien hoe we het gebruikersgemak kunnen verhogen. Er is een mijnCaress review omgeving waarin u als eerste nieuwe functionaliteiten kunt testen. Klanten raken in toenemende mate aangesloten op onze SaaS omgeving, terwijl onze ontwikkelagenda (de backlog) 100% transparant inzichtelijk is. U kunt daarin direct zien wat PinkRoccade Care doet aan innovatie. Zoals bijvoorbeeld onze plannings- enroosteringsapplicaties Uurwerk en Formatiemonitor. Oplossingen waarmee u substantieel kunt besparen op benodigde planningsuren en uw (soms schaarse) personeel optimaler kunt inzetten. Kortom, veel energie en beweging richting een betere zorg. Ik draag daar graag aan bij. Ik hoop u dan ook in het komend jaar snel te ontmoeten.


avatar

Martijn Bakkers

Managing Director PinkRoccade Care

martijn.bakkers@pinkroccade.nl

Share This