In 2018 is een audit uitgevoerd op de doorontwikkelbaarheid en toekomstvastheid van mijnCaress. Op de Algemene Ledenvergadering in mei van de Gebruikersvereniging mijnCaress presenteerde ik de resultaten van de audit én de acties die PinkRoccade Care neemt om deze twee punten  te borgen en zelfs te vergroten.

PinkRoccade Care streeft naar een langdurige samenwerking met haar klanten. De mate waarin mijnCaress door te ontwikkelen is door PinkRoccade Care is dan zowel voor ons als voor onze klanten van groot belang. Om die reden hebben wij samen met de Gebruikersvereniging mijnCaress besloten om in 2018 in gezamenlijk opdrachtgeverschap een onafhankelijke audit uit te laten voeren op de doorontwikkelbaarheid en toekomstvastheid van mijnCaress.

Opvolging resultaten

In een werkgroep van de Gebruikersvereniging mijnCaress is de scope van de audit bepaald en zijn ook de resultaten van de audit gedeeld. Op basis van de resultaten van de audit heeft PinkRoccade Care een plan opgesteld om de doorontwikkelbaarheid en toekomstvastheid te borgen én te vergroten. In de werkgroep van de Gebruikersvereniging wordt elke kwartaal de status van de acties in het plan besproken.

Meer weten?

Op de Algemene Ledenvergadering van Gebruikersvereniging presenteerde ik aan de leden van de GV al de resultaten van de audit en het plan om de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid te borgen én te vergroten.

Ben jij ook benieuwd naar de resultaten van de audit en het plan dat PinkRoccade Care heeft opgesteld naar aanleiding van de audit? Neem dan contact met mij op via ruud.steeghs@pinkroccade.nl of via 06 4339 2592.

Ruud Steeghs
Ruud Steeghs is sinds 1 november 2017 manager R&D van mijnCaress. Voor die tijd werkte hij onder meer als manager Ontwikkeling bij zorgverzekeraar VGZ en ICT-dienstverlener Sogeti. 

Wil je meer weten over zijn visie op software ontwikkeling of de resultaten van de audit? Neem dan contact op via Ruud.Steeghs@PinkRoccade.nl.

Share This