Bij het ontwikkelen van het mijnCaress Behandeldossier zijn de richtlijnen van de verschillende brancheorganisaties zoals het KNGF en Verenso als uitgangspunt genomen. Het mijnCaress Behandeldossier is nu ruim 2 jaar beschikbaar en verschillende zorgorganisaties doen hier ervaringen mee op. In co-creatie met deze klanten worden er op basis van deze ervaringen continu verbeteringen in het dossier doorgevoerd alsmede het toevoegen van meer standaard brancheprocessen van disciplines. In de 4.10 komen bijvoorbeeld nu ook psychologen en gedragskundigen erbij.

Transparantie ten aanzien van normenkaders biedt zekerheid

Om zorgorganisaties en eindgebruikers zekerheid te bieden willen wij transparant zijn over de mate waarin mijnCaress aan de normenkaders van de brancheorganisaties voldoet. Inmiddels is de zelf-assessment voor de normen van het KNGF beschikbaar, zie https://www.mijncaress.nl/kngf-verklaringen-beschikbaar-mijncaress-behandeldossier/. Hierin zijn de verklaringen voor de drie mogelijke gebieden opgenomen. Voor versie 4.11 is tevens de koppeling opgenomen voor de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) voor het KNGF Plusprogramma in het kader van kwaliteitsinformatie. Sinds de zomer van 2017 zijn wij ook in gesprek met Verenso over de mogelijkheden om mijnCaress te certificeren aan de hand van het programma van eisen dat zij opgesteld hebben voor Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) oplossingen.

Programma van eisen Verenso wordt herzien

Begin december heeft Verenso ons geïnformeerd dat de certificeringsprocedure en het programma van eisen voor ECD’s herzien wordt. Om die reden is het voor ECD’s als mijnCaress op dit moment niet mogelijk om de certificeringsprocedure te doorlopen en een certificering te behalen. Verenso verwacht dat zij ons in 2018 meer informatie kunnen geven ten aanzien van dit programma van eisen en de certificeringsprocedure. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij je hierover verder informeren.

Inspiratiesessies mijnCaress 4.10

Ondertussen is het mijnCaress team druk bezig om het behandeldossier verder te ontwikkelen. De resultaten hiervan zijn beschikbaar in mijnCaress 4.10. Op 23 januari en 6 en 8 februari houden wij inspiratiesessies omtrent deze release. In deze sessies wordt onder meer aandacht besteed aan:

  • Integratie van het behandelplan en het multidisciplinaire plan
  • Op actuele episodes in de medische historie kunnen rapporteren
  • Behandeldoelen van de arts kunnen koppelen aan actuele episodes in de medische historie
  • Aantal aanvullende systeemwaarden voor het sneller opstellen van de brieven.

U kunt zich inschrijven voor een inspiratiesessie op https://www.mijncaress.nl/inspiratiesessies-mijncaress-release-4-10-2/

Share This