Het gebruik van het mijnCaress Cliëntportaal neemt toe. Het mijnCaress team en zorgorganisaties doen steeds meer ervaring op met het delen van data met cliënten. Iedereen is zich ervan bewust dat we met gevoelige data werken en dat we er zorg voor moeten dragen dat deze data niet onbedoeld toegankelijk is voor derden.

Privacy bewustzijn bij PinkRoccade

Om daarvoor te zorgen heeft PinkRoccade Care met Power-of-4 een Privacy Impact Assessment op mijnCaress uitgevoerd, wordt de mijnCaress software op kwetsbaarheden getest door EY en trainen we medewerkers ten aanzien van privacy en security. We zijn transparant over ons privacybeleid (https://www.pinkroccade-healthcare.nl/privacybeleid ), gecertificeerd voor NEN7510 (https://www.pinkroccade-healthcare.nl/nieuws/nen-7510/) en hebben een privacy roadmap samengesteld voor mijnCaress.

Privacy bewustzijn bij zorgorganisaties

We zien dat onze klanten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op het gebied van privacy en projecten uitvoeren om medewerkers bewust te maken van hun verantwoordelijkheid daarin. Een belangrijke resterende vraag is echter; hoe staat het met de cliënt en zijn omgeving? Realiseren de gebruikers van het mijnCaress Cliëntenportaal zich ook dat de keuzes die zij maken van invloed zijn op de mate waarin hun data gedeeld wordt?

Privacy bewustzijn bij cliëntportaalgebruikers?

Natuurlijk informeren zorgaanbieders cliënten bij het gebruik van het mijnCaress Cliëntportaal over de werking daarvan en de manier waarop zij data kunnen delen met hun netwerk of af kunnen schermen. Maar is dat voldoende? Zijn cliënten zich bewust van de risico’s die ze lopen? Facebook is recent groot in het nieuws geweest met betrekking tot privacy en dat heeft veel mensen aan het denken gezet. Er zijn echter ook keuzes waar cliënten zich minder bewust van zijn. De keuze van een browser bijvoorbeeld.

De impact van Google

In Nederland gebruikt het merendeel van de mensen Google Chrome en velen daarvan hebben een Google account. Op het moment dat een cliënt of zijn naaste gebruik maakt van het mijnCaress Cliëntportaal en tegelijkertijd ingelogd is bij Google dan kan het best zijn dat Google meekijkt. Om mensen daarop te attenderen is Google een campagne gestart. Via https://privacy.google.com/ kunnen je je informeren over de belangrijkste bewerkingen die Google met hun data doet en via https://myaccount.google.com/ kun je aangeven welke bewerkingen Google met hun data uit mag voeren. Deze bewerkingen kunnen behoorlijk ingrijpend zijn en we raden je dan ook zeker aan deze pagina’s goed door te nemen.

De impact van een browser

Ook op het moment dat je niet ingelogd bent met je Google account kan het toch zijn dan Google bewerkingen op je data uitvoert, bijvoorbeeld als je een Chrome browser of Android gebruikt. Eén van deze bewerkingen is het automatisch vertalen van de webpagina’s die je bezoekt. Op het moment dat je een webpagina bezoekt en Chrome tot de conclusie komt dat deze niet in je moederstaal geschreven is dan stelt deze mogelijk de vraag “Wil je deze pagina vertalen?”, Als je deze vraag bevestigend beantwoord dan wordt vanaf dat moment de betreffende webpagina standaard vertaald. Je geeft toestemming aan Google om jouw persoonlijke data naar de Google translate service te versturen en die bewerkingen worden mogelijk ook buiten Europa uitgevoerd. Zie voor meer informatie en de invloed die je daar op uit kan oefenen; https://www.google.com/intl/nl/chrome/browser/privacy/whitepaper.html#translate. Hierin wordt de mate van privacy van meerdere toepassingen binnen Chrome beschreven. Ook hier adviseren wij deze goed door te nemen.


Aanpassing mijnCaress Cliëntportaal

Om deze vertaalbewerkingen te voorkomen heeft PinkRoccade Care op woensdag 25 april een kenmerk aan het mijnCaress Cliëntportaal toegevoegd met daarin het verzoek om op deze oplossing geen vertaalservices toe te passen. Op die manier proberen we foute weergaves als gevolg van vertalingen te voorkomen. Daarmee hebben we niet alle bewerkingen die door een browser uitgevoerd kunnen worden voorkomen. Voor vele andere toepassingen wordt er door je browser data met bijvoorbeeld Google gedeeld. Denk aan services voor spellingscontrole en invulondersteuning. Vanuit de software kunnen we daar maar beperkt invloed op uitoefenen.

Samen verder ontdekken

Is dit artikel dan een pleidooi om geen Chrome meer te gebruiken? Nee, iedereen moet daarin zijn eigen afweging maken en de browsers bieden ook nuttige toepassingen die je helpen in je dagelijkse online activiteiten. Het is wel goed om ons bewust te zijn van afwegingen die we daarbij maken en misschien de belangrijkste vraag; Hoe gaan we de cliënt en zijn naasten daarbij ondersteunen? Wij gaan daarover graag met je in gesprek via https://www.yammer.com/pinkroccadehealthcaremijncaress/.

Share This