“Ouderen wonen steeds vaker thuis. Daarbij krijgen ze vaak hulp en ondersteuning van familie, vrienden (helpende handen) en zorgprofessionals. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en de complexiteit ervan toe. Dankzij ontwikkelingen op het vlak van e-health zijn er extra mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Bijvoorbeeld via een portaal of via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ouderen en mantelzorgers hebben sterker de behoefte aan online communicatie met hun netwerk dan aan inzage in medische gegevens.” Dit blijkt uit het onderzoek ‘Helpende handen’, uitgevoerd door Nictiz in opdracht van het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).https://www.nictiz.nl/nieuws/helpende-handen-hebben-baat-bij-online-communicatie-en-praktische-informatie-via-pgo/

Conclusie uit het onderzoek

In het zogenoemde actieonderzoek zijn de onderzoekers langsgegaan bij kwetsbare ouderen en hun helpende handen om uit te zoeken wat zij als administratieve lasten ervaren en welke ervaring zij hebben met het gebruiken van digitale toepassingen. Daarna hebben zij gezamenlijk enkele van die e-health toepassingen uitgeprobeerd.

Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de informatie uit het medisch dossier vaak niet aansluit op de informatiebehoefte van mantelzorgers en helpende handen. Zij zijn juist meer gebaat bij het krijgen van inzicht in de dagelijkse verzorging van de oudere. Een cliëntportaal dat de communicatie tussen helpende handen en professionals vergemakkelijkt blijkt zeer gewenst. Voor ouderen en helpende handen kan het inzetten van cliëntportalen echt verlichting geven van administratieve lasten.

Ruim 26.000 gebruikers van mijnCaress Cliëntportaal

Ons ECD mijnCaress biedt hierom al sinds 2014 een Cliëntportaal aan. Dit Cliëntportaal geeft cliënten binnen ouderen- en gehandicaptenzorginstellingen, mantelzorgers en anderen die betrokken zijn bij de zorg de mogelijkheid om van een afstand beter inzicht te krijgen in de dagelijkse activiteiten van een cliënt. Zo zouden ze kunnen zien wanneer de verzorging heeft plaatsgevonden, wat het dagbestedingsprogramma is of zelf afspraken maken in de agenda van de cliënt. Maar wellicht belangrijker is dat zij veilig kunnen communiceren met de zorg en eventueel ook mee kunnen rapporteren in het dossier van de cliënt.

De behoefte die het rapport van Nictiz schetst, herkennen wij. Mantelzorgers die het mijnCaress Cliëntportaal gebruiken geven aan dat ze zich, ondanks dat het op afstand is, meer betrokken voelen bij de zorg en dat het ook kan ondersteunen in hun eigen verwerkingsproces. Momenteel maken ruim 26.500 cliënten, mantelzorgers en vertegenwoordigers, verdeeld over 36 van onze klanten, gebruik van het cliëntportaal. We zien dat vertegenwoordigers en mantelzorgers een grote rol spelen in het gebruik van het cliëntportaal. Het gebruik van het cliëntportaal onder cliënten uit de ouderenzorg is aanzienlijk lager dan vanuit cliënten uit de gehandicaptenzorgsector. In de praktijk zien we dat oudere cliënten weinig behoefte hebben aan het digitaal inzage hebben in hun dossier. Daarentegen is deze behoefte bij de vertegenwoordigers en mantelzorgers juist wel groter. Ouderen laten dan ook snel hun zoon en/of dochter hun cliëntportaal beheren. In de gehandicaptenzorgsector zien juist wel dat de cliënt zelf een grotere rol heeft in het cliëntportaal. We hebben hier dan ook te maken met een jongere doelgroep die samen met hun begeleider kijkt of het gebruik van het cliëntportaal hen kan ondersteunen bij het informeren over de zorg.

Verplichting

Vanaf 2020 ben je als zorgaanbieder verplicht om patiënten elektronische toegang te geven tot hun gezondheidsinformatie. Dit kan via een cliëntportaal. Uit recent onderzoek van M&I partners blijkt de inzet van cliëntportalen in de ouderenzorg te stijgen. In de ouderenzorg en in de gehandicaptenzorg hadden 33 van de 50 grootste zorgorganisaties in september 2018 een cliëntportaal. In de ouderenzorg zijn dat er 18 meer dan in 2017. Bron: https://mxi.nl/uploads/files/publication/ecd-onderzoek-2018.pdf.

Werkt uw organisatie al met het mijnCaress Cliëntportaal? Dan nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst speciaal voor Cliëntportaal gebruikers. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.mijncaress.nl/oproep-onderwerpen-bijeenkomst-clientportaal

Share This