Er komt veel kijken bij het werken met digitale dossiers. Ik heb er al een reeks van blogs aan gewijd. Ik heb het echter nog niet over beschikbaarheid gehad. De eis dat een dossier 24/7 voor zowel medewerker als cliënt technisch beschikbaar en veilig is klinkt vanzelfsprekend, maar hoe borg je dat als zorgorganisatie?

ECD onmisbaar in het dagelijks werk

Het werken met een ECD is niet meer weg te denken in de ondersteuning van professionals van zorgorganisaties. Er wordt ook steeds meer informatie in opgeslagen. Informatie waar je vervolgens 24/7 bij moet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het zorgplan en/of rapportages. Of aan zaken als het reanimatiebeleid. Tegelijkertijd is de cliënt, danwel de familie, steeds vaker actief op cliëntenportalen. De organisatie dient op haar beurt te voldoen aan externe verplichtingen en verantwoordelijkheden. Een ECD is dan ook onmisbaar geworden voor de professional, de cliënt en de organisatie. En als dat zo is kom je voor een organisatiekeuze te staan; zelf faciliteren of uitbesteden? Ik zie in de markt dat zorgorganisaties hun kritische bedrijfsapplicaties in rap tempo naar de cloud brengen.

Twee grote trends zorgen voor behoefte aan de cloud

Er zijn twee trends die deze verschuiving naar de cloud verklaren: Allereerst moeten de kosten in de zorg omlaag. Zorgorganisaties dienen daarom hun operationele kosten beheersbaar te houden. Denk hierbij aan kosten voor administratie, management, overhead en ook IT. Om dat laatste zelf te blijven uitvoeren is een behoorlijke investering nodig. Bijvoorbeeld investering in infrastructuur, hardware, software en kennis van mensen (opleiding). Alleen dan garanderen zorgorganisaties namelijk 24/7 ondersteuning aan het zorgpersoneel.

Tegelijkertijd zien we dat er gewerkt moet worden aan een hogere kwaliteit van zorg. Cliënten en familie eisen transparantie. Ook vragen ze steeds meer om selfservicemogelijkheden; digitale dienstverlening. Bovendien wil ook deze groep op alle momenten van de dag inzicht in hun gegevens.

Privacy & Security

Los van deze trends komt er steeds meer druk te liggen op de veiligheid van de cliëntgegevens. Dat zie ik al terug in waar wij als IT-leverancier mee bezig zijn. Wij beschikken over zowel ISO normen (ISO 27001 en ISO 9001) als de NEN 7510. En voor onze Pink Private Cloud voldoen we aan Europese eisen, zoals ISAE 4302 Type II. Naast al deze trajecten onderzoeken we momenteel de GDPR, ISO 27017, NEN 7513 en NEN 7512. Ik vraag me vaak af hoe zorgorganisaties, maar trouwens ook onze concullega’s, dit allemaal (gaan) bolwerken.

Continuous delivery

Eén van mijn collega’s schreef dit jaar al over continuous delivery. Ik vergelijk dat altijd met “dat ik ook niet weet op welke versie Facebook, Linkedin, Bol.com of Booking.com momenteel draait”. Wel weet ik dat er constant wordt gewerkt aan deze software en dat het altijd beschikbaar is. Uiteraard is PinkRoccade ook voortdurend bezig met verbeteringen, want hetzelfde is belangrijk voor een ECD. Ook die moet altijd actueel, beschikbaar, veilig en makkelijk zijn. Dat is waar zorgorganisaties op moeten kunnen vertrouwen. Veel van deze aspecten kan je al verbeteren door dit uit te besteden. Wisten jullie bijvoorbeeld al dat we installaties volledig automatisch kunnen laten draaien? Daardoor hoef je nog maar enkele minuten “uit de lucht” te zijn.

Dus…wanneer komen jullie naar de cloud?

Tot volgende maand!

Share This