Samen ontwikkelen, dat is waar het mijnCaress team voor staat. Daarom zijn we na de 4.10 release in februari gestart met een nieuwe reeks cocreatiesessies. Inmiddels zijn zeven van de twaalf sessies geweest, dus het is tijd voor een terugblik en een kijkje naar de toekomst!

Wat is dat eigenlijk, zo’n cocreatie sessie?

In de aanloop naar de sessies kreeg ik van veel organisaties de vraag wat co-creatie nu precies inhoudt. Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Creatie staat voor ontwikkelen, verbeteren en continue blijven bijsturen om het ECD te laten aansluiten bij de toekomst. Het “co”-gedeelte staat voor samen. Samen met mensen uit de zorg, behandelaars, beleidsmedewerkers, beheers en informatieadviseurs bepalen wat er beter kan, hoe dat kan én wat de prioriteiten zijn. Alle zeven sessies hadden dan ook ongeveer hetzelfde programma.

  • Een terugblik: wat is er afgelopen periode gedaan,
  • Een toets: hoe werkt de software zoals deze nu werkt,
  • Een inventarisatie: wat zijn de verbeterpunten,
  • Een prioritering: wat is het belangrijkst,
  • Een afsluiting: afspraken voor het vervolg.

Wat zijn de resultaten?

Elke sessie was enorm waardevol, en heeft geleid tot concrete input voor toekomstige releases. De resultaten zijn ook gedeeld met alle klanten via onze Yammer groep, en dus transparant voor alle gebruikers. Als je je afvraagt wat er nu concreet is besproken? Dat is natuurlijk teveel om op te noemen. Samen met zorgprofessionals is er bijvoorbeeld gekeken naar het multidisciplinaire plan en hoe mijnCaress beter kan ondersteunen bij het opstellen en bijstellen hiervan. Zo zijn onderwerpen als het behandeldossier, classificatiesystemen, roosterplanning en belangrijke thema’s besproken.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Natuurlijk staan er nog vijf sessies gepland waarvoor je je kunt inschrijven. Per sessie is besproken of en wanneer een vervolgsessie nodig is. Zo komt er voor het medische dossier een sessie eind juni waarin we de vervolgstappen gaan bespreken, maar wachten we met de groep van psychologen en gedragswetenschappers tot er meer informatie beschikbaar is vanuit de implementatie van de module.

Daarnaast worden sommige co-creatiegroepen afgesloten en worden er in de toekomst weer nieuwe groepen opgericht. Dit doen we op basis van het nieuwe RFC-proces wat in samenwerking met de gebruikersvereniging is opgesteld en later dit jaar wordt ingevoerd.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de co-creatiesessies? Schrijf je in of neem contact op voor meer informatie!

Share This