De laatste tijd merk ik steeds meer behoefte bij onze klanten om meer te gaan doen om de werelden van Domotica en Elektronische Cliënten Dossiers verder bij elkaar te brengen. Laten we daarom eens wat dieper ingaan op deze ontwikkeling. Wat houdt zo’n koppeling van Domotica en ECD’s precies in? En welke mogelijkheden ontstaan er dan?

Wat zien we in de praktijk?

In de nachtzorg werkt men veelal vanuit de schermen van domotica systemen en daarnaast soms met een ECD. De nachtzorg heeft doorgaans een beperkte bezetting en last van valse meldingen. Als ze tijd hebben rapporteren ze (hopelijk direct in het ECD) en de dagdienst krijg een kort verslag van wat er die nacht gebeurd is. Door het ontbreken van geautomatiseerde uitwisseling is het echter vaak reactief en dient men de informatie daarnaast zelf op te zoeken in meerdere systemen.

Vilans: Een integraal zorgsysteem, vraagstuk of prachtstuk?

Vilans schreef hierover meerdere artikelen, waarvan de eindrapportage: “Een integraal zorgsysteem, vraagstuk of prachtstuk?” de bekendste is. Hierin staat onder andere dat medewerkers dubbel werk ervaren, zich slecht geïnformeerd voelen, er te weinig aandacht is voor privacy, systemen niet gebruiksvriendelijk zijn, de dag- en nachtzorg gescheiden werelden zijn en ten slotte dat veel informatie onbenut blijft. Op het gebied van techniek was daarnaast één van de conclusies dat de standaarden ontbreken voor het koppelen van domotica systemen met ECD-leveranciers.

Het stuk eindigt met een oproep aan de markt en ICT-leveranciers om de handschoen op te pakken. PinkRoccade heeft meegewerkt aan dit artikel en neemt deze oproep ook serieus.

WZH als voorbeeld

Jan Willem van den Dool sprak onlangs namens de Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) op de M&I ECD-inspiratiemiddag. Hij deelde zijn huidige ervaring en schetste tevens een beeld van de nabije toekomst. WZH gebruikt namelijk zowel Ascom (Domotica) en mijnCaress (ECD). Samen met WZH hebben wij als ECD-leverancier in de afgelopen maanden naar de mogelijkheden om deze systemen te koppelen gekeken. In het verlengde daarvan hebben wij hierover ook met andere zorgorganisaties en andere Domotica spelers gesproken.

Wat is er nu al mogelijk met domotica en ECD?

We kunnen nu al de cliëntgegevens, inclusies de aan- en afwezigheid, koppelen via (internationale) standaarden. Hieronder staat een impressie hoe de verdere integratie van Ascom en mijnCaress eruit kan zien.

 

Koppeling domotica en ECD

Wat brengt de nabije toekomst?

Een volgende stap is het uitwisselen van de vrijheidsbeperkende maatregelen tussen de systemen. Daarna willen we de meldingen van het systeem direct als bericht in het systeem krijgen. En vervolgens rapportages van bovenstaande trends en grafieken als bijlagen bij het dossier kunnen opnemen.

Dit zijn allemaal zaken die op korte termijn mogelijk zijn. Uiteraard spreken we ook over leren van data en op basis daarvan voorspellen en nog vele andere opties.

Laten we in ieder geval starten met deze basis. Wie doet er mee?

 Tot volgende maand!

Share This