Begin april publiceerde het Ministerie van VWS het Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg, oftewel InZicht. Dit programma is één van de  vier pijlers onder het outcome doel ‘Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling’ van het informatieberaad Zorg.

Vorige week stuurde de minister de tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg naar de Tweede Kamer. Daarin presenteerde hij zijn concept roadmap met 13 (nog te preciseren) gegevensuitwisselingen die als eerste verplicht worden gedigitaliseerd. Voor de Care zijn van die 13 punten in elk geval de volgende van toepassing:

 1. Medicatieoverzicht en digitaal receptenverkeer
 2. Medicatie verstrekken en toedienen
 3. Verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg

De publicatie van het InZIcht-programma en de punten op de Roadmap geven ons als ECD leverancier in de Care handvatten over hoe we gaan zorgen voor een snelle, veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling tussen zowel cliënt als zorgprofessionals als zorgprofessionals onderling en tussen langdurige en curatieve zorg. Waarbij binnen InZicht de cliënt altijd centraal staat. Meer over de inhoud van InZicht leest u verderop in dit artikel.

Belangrijk: inschrijven als proeftuin

Om als zorginstelling subsidie te krijgen vanuit dit programma, moet u zich (individueel of als samenwerkingsverband) voor 13 mei 2019 aanmelden als proeftuin binnen één van de 17 vastgestelde kavels. Binnen elke kavel wordt de subsidie vervolgens toebedeeld aan de beste tender. De hoogte van de subsidie varieert voor individuele aanmeldingen of samenwerkingsverbanden. Meer informatie over deze kavels en het aanmelden: https://www.informatieberaadzorg.nl/actueel/nieuws/2019/04/15/zorginstellingen-voor-proeftuinen-gezocht.

Het InZicht programma

Wat houdt InZicht in?

 • Door het digitaal uitwisselen van de gegevens tussen de zorginstelling en de cliënt en de zorginstellingen onderling wordt het samen beslissen met de cliënt of mantelzorger ondersteunt;
 • Daarmee vermindert ook de administratieve last voor de zorgprofessional. Deze professionals hoeven gegevens nog maar één keer in te vullen. De ketenintegratie zorgt ervoor dat deze gegevens vervolgens digitaal worden uitgewisseld naar andere relevante systemen/programma’s;
 • Worden er minder onnodige fouten gemaakt in gegevensregistratie. Gegevens hoeven niet meerdere keren te worden ingevoerd, waardoor het risico op fouten afneemt;
 • Dat vergroot de veiligheid en het vertrouwen in de zorg.
 • En uiteindelijk draag deze eenduidige en veilige digitale interoperabiliteit bij aan betere kwaliteit van leven in de langdurige zorg.

InZicht bestaat uit drie modules, waarvoor zorginstellingen subsidies kunnen aanvragen:

 1. Module PGO. Zorgorganisaties slaan gegevens digitaal op. Deze gegevens worden vervolgens ontsloten volgens de MedMij-standaard, zodat deze beschikbaar zijn voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt. Deze module is verplicht in verband met het centraal stellen van de cliënt binnen het InZicht programma.
 2. Module eOverdracht. Bij een verpleegkundige overdracht gaan de zorgorganisaties digitaal gegevens uitwisselen.
 3. Module Medicatieveiligheid. Zorgorganisaties moeten het digitale medicatieproces uitbreiden. Niet alleen voorgeschreven recepten moeten worden opgeslagen, maar ook gegevens over het verstrekken, toedienen en gebruik van medicijnen.

Aanvragen van de subsidie

De subsidieregeling van InZicht bestaat uit drie onderdelen:

 1. Opstellen van een grondige analyse van bedrijfsprocessen;
 2. Opstellen van een plan van aanpak;
 3. Aanvragen van subsidies voor de implementatie van verschillende modules.

De richtlijnen om te voldoen aan criteria 1 en 2 worden half april gepubliceerd. Op dat moment kunnen zorginstellingen aan de slag met deze richtlijnen. Als vervolgens onderdelen 1 en 2 zijn uitgevoerd, kunnen zorginstellingen subsidie aanvragen voor onderdeel 3. Dit gebeurt altijd vanuit een samenwerkingsverband.

In een samenwerkingsverband zitten in ieder geval zorgaanbieders uit de langdurige zorg en uit de curatieve zorg, zodat de hele zorgketen voor cliënten vertegenwoordigd is. Meer informatie over de criteria voor het samenwerkingsverband en de subsidie is terug te lezen op: https://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht

Tijdslijn

Waar kun je als zorginstelling nu mee aan de slag en wat wordt er de komende tijd van je verwacht?

 • April 2019: grondige analyse van bedrijfsprocessen voor de modules PGO en eOverdracht opstellen.
 • Mei 2019: opstellen van een plan van aanpak voor de modules PGO en eOverdracht.
 • Juni 2019: subsidie aanvragen (na afronding analyse en plan van aanpak) voor de modules PGO en eOverdracht.
 • Tweede helft 2019: Analyse en plan van aanpak voor de module Medicatieveiligheid en daarna het aanvragen van de betreffende subsidie.

Voor meer informatie over het inschrijven als proeftuin of over het InZicht programma kunt u altijd terecht bij Giel Smidt, giel.smidt@pinkroccade.nl of 06 – 43 39 27 83

Share This