Goede overdracht is van cruciaal belang voor de burger in Nederland. We kennen allemaal de argumenten dat hiermee de administratieve lasten verlagen en tijdswinst tot gevolg heeft. Zodat we meer tijd aan de cliënt besteden. En dat is het belangrijkste. Maar er is meer. Want een goede overdracht is niet alleen belangrijk voor een betere samenwerking tussen Care en Cure, maar zorgt ook voor een betere cliëntbeleving. Daarnaast vergroot ketenintegratie de dataveiligheid doordat privacygevoelige data niet meer op papier of per mail wordt doorgegeven. Omdat gegevens niet meer overgetypt hoeven te worden verlaagt dat ook nog eens de foutgevoeligheid.

Afgelopen maand verscheen in Zorgvisie een artikel met de kop ‘Overdracht informatie na ontslag ziekenhuis gebrekkig’. Het artikel gaat in op de conclusies van een onderzoek van adviesbureau Beter Healthcare. En is te lezen als weer een oproep aan e-leveranciers om toch echt beter te gaan samenwerken.

Hoe doe je dat dan?
Software leveranciers bereiken een goede overdracht en betere samenwerking door hun software te standaardiseren en niet te concurreren op data. Stel je data open en wissel digitaal gegevens uit je systeem via een standaard zoals FIHR. En sluit je aan bij het MedMij programma of, voor de leveranciers in de Care, het Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg (InZicht programma) van het Ministerie van VWS. Dit programma is één van de  vier pijlers onder het outcome doel ‘Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling’ van het informatieberaad Zorg.

Waar vindt een goede overdracht al plaats?
Een recent voorbeeld van een digitale overdracht tussen VVT en ziekenhuis is de koppeling tussen het ECD en Point. Deze toepassing laat zien dat ouderen- en gehandicaptenzorginstellingen door deze koppeling het transferdossier vanuit het ziekenhuis, op basis van de nieuwste HL7 FIHR standaard, automatisch in de juiste plek in het ECD kunnen ontvangen. Overtypen vanaf een papieren dossier is niet meer nodig. Een recent voorbeeld van een digitale overdracht is de volledig geautomatiseerde overdracht van medische data ten behoeve van doorverwijzingen tussen Woonzorg Haaglanden en Haaglanden MC.

Dit is één voorbeeld van hoe de verbinding tussen partijen in de zorg tot stand kan komen. De zorg staat hiermee aan de vooravond van een grote verandering. Zorgaanbieders en ICT leveranciers hebben hierin een verantwoordelijkheid te nemen door zo snel mogelijk zo veel mogelijk gaan samenwerken. Met allemaal hetzelfde doel: zorgen dat er in de zorg maximaal tijd overblijft om waar het écht om draait: Aandacht, persoonlijke en liefdevolle verzorging van de cliënt!

Dit sluit direct aan op de visie die wij binnen PinkRoccade Care hebben op het verbinden van systemen in de zorg. En het is ook precies waarom wij elke dag weer ons best doen om ons ECD mijnCaress zelf ook zoveel mogelijk open te stellen en te verbinden met andere systemen in de zorg. En dan niet alleen in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Maar juist ook met bijvoorbeeld ziekenhuizen. Zodat de hele cliëntreis van en naar ziekenhuis, thuiszorg of ouderenzorginstellingen goed geregeld is.

Share This