Wij kunnen een nieuwe Groene Vink aan onze kunstcollectie toevoegen! Ook dit jaar voldoet mijnCaress weer aan de iStandaarden voor iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, konden zich aanmelden bij Zorginstituut Nederland om een Groene Vink te behalen voor de iStandaarden. De iStandaarden geven aan welke cliëntinformatie moet worden opgenomen en aan welke eisen die informatie moet voldoen. Zorginstituut Nederland onderwerpt de berichten aan de hand van diverse scenario’s aan een uitvoerige inhoudelijke en technische test. Na een succesvol testtraject op de nieuwste versies voor de berichtenstandaard voor de Wmo en Jeugdwet werden De Groene Vinken eind maart toegekend en uitgereikt.

Wij danken Zorginstituut Nederland voor het toekennen van de Groene Vink aan mijnCaress en Stichting Odion voor het maken van het kunstwerk!

Share This