Het mijnCaress team heeft Groene Vinken voor het iWLZ, iWMO en iJW berichtenverkeer behaald. De Groene Vink is een kwaliteitsborging van Zorginstituut Nederland voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft zorgorganisaties de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden voldoen aan de standaarden van het Zorginstituut, en dat hun softwaresysteem binnenkomende berichten, die voldoen aan de nieuwe standaarden, correct kan verwerken. Om een zachte landing van deze standaarden binnen jouw organisatie te garanderen is ook actie vanuit jouw organisatie vereist.

Het mijnCaress team treft voorbereidingen

Op 1 april 2018 nemen VeCoZo en het inlichtingenbureau de iStandaarden iWLZ 2.0, iWMO 2.2 en iJW 2.2 in gebruik. Voor zorgorganisaties en hun ketenpartners betekent dit dat zij per 1 april berichten conform deze nieuwe standaard moeten gaan versturen. mijnCaress versie 4.10 is voorbereid op deze nieuwe iStandaarden en getest in samenwerking met Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft mijnCaress voorzien van Groene Vinken ter bevestiging van een succesvolle test. In januari zal mijnCaress samen met onder andere VeCoZo ketentesten uitvoeren.

Actie vanuit jouw organisatie en ketenpartners vereist

De nieuwe iStandaarden die per 1 april in gebruik worden genomen bevatten een aantal technische aanpassingen, maar zijn vooral bedoeld om te zorgen dat jij samen met jouw ketenpartners de administratieve processen kunt optimaliseren. Om als organisatie hier maximaal van te kunnen profiteren is een goede voorbereiding noodzakelijk. Zoek daarom afstemming met de ketenpartners en met name gemeenten om deze overgang goed te laten verlopen.

Nieuwe toewijzingen voor alle WLZ cliënten

Voor de overgang naar de nieuwe berichtenstandaarden is een conversie noodzakelijk. Voor alle WLZ cliënten ontvang jenieuwe zorgtoewijzingen. Dit vereist actie van jullie administratie. Meer informatie over deze migratie is te vinden via https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/migratiedocument-bij-overgang-naar-iwlz-20-gepubliceerd . Op iStandaarden.nl kun je alle achtergrondinformatie over de release raadplegen.

Neem mijnCaress 4.10 in gebruik voor 1 april

De nieuwe berichtenstandaarden zijn onderdeel van mijnCaress 4.10 en mijnCaress Connect 2.8.0. Wij adviseren dan ook om deze versies voor 1 april in gebruik te nemen. Op 6 en 8 februari organiseert PinkRoccade Care inspiratiesessies met meer informatie over mijnCaress 4.10. Tijdens het middagprogramma van deze sessies besteden wij aandacht aan deze verandering in wet- en regelgeving. Inschrijven kan via https://www.mijncaress.nl/mijncaress-inspiratiesessie .

Vraag nu ondersteuning aan

Wij vinden het belangrijk dat jullie voor én na 1 april goede ondersteuning ontvangen bij de in gebruik name van mijnCaress 4.10 en het berichtenverkeer in Q1 en Q2 van 2018. Wij realiseren ons dat er als gevolg van het afgeven van nieuwe zorgtoewijzingen voor de WLZ financiering een potentieel declaratie risico voor een fundamenteel deel van de organisatie-omzet ontstaat. Een goede voorbereiding is dus essentieel. Onze consultants kunnen hierbij ondersteunen. Kies daarom nu één van de volgende voorstellen.Neem direct contact op met uw accountmanager zodat wij samen tijdig deze ondersteuning kunnen plannen.

Share This