Dagelijks gebruiken jij en je collega’s mijnCaress als elektronisch cliëntdossier. Om aan te blijven sluiten bij jullie werkzaamheden én behoeften van cliënten en mantelzorgers, brengen wij ieder kwartaal een nieuwe release van mijnCaress uit. De afgelopen maanden werkten wij aan mijnCaress 5.0 De belangrijkste vernieuwingen in deze release kwamen ook nu weer tot stand met input van onze gebruikers. Via mijnCaress Preview hadden zij doorlopend inzage in de release in wording en konden er al in een vroeg stadium commentaar op leveren.

In deze versie staan centraal:

 • Het versimpelde medewerkerportaal
 • mijnCaress ZorgApp
 • Ondersteuning Wet Zorg en Dwang II
 • NEN 7513 Compliance deel 1
 • mijnCaress Connect SOCA
 • Optimalisatie financiële processen
 • Uitbreiding Viewlaagrapporten
 • Wet- en Regelgeving 1 januari 2020

Kortom: een release met heel veel verbeteringen voor jou en je collega’s!

Het versimpelde medewerkerportaal

Wij houden ons als mijnCaress-team al geruime tijd extra veel bezig met de vraag “Wat kunnen wij doen om het werk van een verzorgende of verpleegkundige makkelijker te maken?”
Veel verzorgenden en verpleegkundigen lijken moeite te hebben met een veelheid aan opties, en missen overzicht in waar ze zich nu precies bevinden in mijnCaress. De afgelopen maanden hebben we daarom intensief gebruikerstests gedaan met een radicaal versimpelde opzet van het medewerkerportaal.

mijnCaress ZorgApp

Maximale tijd en aandacht voor de cliënt binnen de daarvoor besteedbare middelen. Dát is wat iedere zorgmedewerker en zorgorganisatie wil bereiken. Maar hoe doe je dat? Winst in termen van tijd en aandacht valt nu vooral nog te behalen in het zorg- en behandelproces zelf. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van slimme en eenvoudige apps die de administratieve lasten van de zorgmedewerker wegnemen en de cliënttijd verhogen.

De Zorgapp van CareConnections is een bewezen oplossing in de ouderen- en gehandicaptenzorg. De hypertoegankelijke App maakt cliënten, zorgplannen, rapportages, agenda en registratie (in) directe activiteiten mobiel beschikbaar. De zorgmedewerker legt, waar mogelijk, alle noodzakelijke gegevens samen met de cliënt vast. Hierdoor ontstaat meer communicatie en wordt administratief werk achteraf overbodig.

Ondersteuning Wet Zorg en Dwang II

Omdat in 2020 de Wet zorg en dwang (WZD) in werking treedt in plaats van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), passen we hierop alvast de functie ‘Vrijheidsbeperkingen’ aan. Lees voor meer informatie over de WZD in mijnCaress het artikel Wet Zorg en Dwang in mijnCaress – update. 

NEN 7513 compliance deel 1

De NEN 7513 is een norm die de meer bekende NEN 7510 verduidelijkt rondom het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft de naleving van de AVG en is bevoegd tot het geven van aanzienlijke boetes bij nietnaleving. In praktijk blijkt dat de meerderheid van de systemen nog niet aan de NEN 7513 voldoet. Een van de belangrijkste eisen uit de NEN 7513 is dat acties op de dossiers altijd gelogd moeten worden, zodat achteraf terug is te zien wie in welk dossier geweest is.

Precies dat laatste is wat vanaf de 5.0 release wordt afdekt: In de logging wordt nu bijgehouden welke gebruiker wanneer toegang had tot welk dossier in het medewerkerportaal, en of deze daarvoor geautoriseerd was (dit vanwege de noodprocedure die het mogelijk maakt om buiten de autorisatie dossier in te zien). Hier stopt het niet: in komende releases zal nog fijnmaziger worden bijgehouden op welke plekken in de applicatie inzage was, en om welke acties het nu precies ging. Onze verwachting is dat we medio 2020 als een van de eerste leveranciers volledige compliance bereikt hebben met de NEN 7513.

mijnCaress Connect SOCA

Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van beeldmateriaal tijdens de behandeling van een cliënt. Aan de hand van beeldmateriaal kunnen zorgprofessionals snel met elkaar overleggen over de juiste analyse en behandeling. Om de privacy van cliënten te borgen, is het van belang dat een zorgorganisatie zorgvuldig omgaat met deze beelden en dat deze veilig worden opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving. Hiervoor werd door Veenman, onderdeel van XEROX, een unieke oplossing ontwikkeld: de Secure Online Camera App (SOCA).

Via hun Azure account loggen medewerkers in op de SOCA app op hun smartphone of tablet. Hier kunnen ze alle cliënten selecteren waarvoor ze in mijnCaress geautoriseerd zijn. De app toont direct de toestemmingen die de cliënt heeft gegeven voor het vastleggen en gebruiken van beeldmateriaal, eventueel beperkt tot bepaalde disciplines. Het vastgelegde beeldmateriaal wordt rechtstreeks geupload naar een beveiligde cloud, er blijft geen beeldmateriaal achter op het apparaat. Met een druk op de knop kunnen geautoriseerde collega’s het beeldmateriaal bekijken vanuit mijnCaress.

Optimalisatie financiële processen

We zijn bezig met een verbetertraject om de financiële processen in mijnCaress te optimaliseren, nog beter te maken dan ze al zijn. De doelen voor dit project zijn:

 • Op elk moment van de tijd inzicht
 • Verbeterde aansluiting tussen legitimatie, registratie, facturatie, declaratie en journalisering (zogenaamde vierkantscontrole)
 • Eenvoudiger verwerken van problemen
 • Inzicht op ieder niveau

In deze release zitten een aantal handige verbeteringen op dit gebied!

Uitbreiding Viewlaagrapporten

mijnCaress Monitor biedt je uitgebreide stuurinformatie op het gebied van kwaliteit, productie en registratie. De datastructuur van mijnCaress Monitor is geoptimaliseerd voor weergavesnelheid en ontkoppeld van de productiedatabase. Zo kun je complexe stuurinformatie snel weergegeven zonder risico op een traag ECD voor je collega’s.

Soms heb je echter ook behoefte aan realtime informatie, omdat gegevens snel veranderen of om je invoer direct te kunnen controleren. Hiervoor bieden we de mijnCaress Viewlaag. Deze haalt haalt gegevens rechtstreeks uit de productiedatabase en is dus altijd actueel. In versie 5.0 hebben we set met standaard Viewlaag-rapporten verder uitgebreid.

Wet- en regelgeving 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 moet u versie 2.1 van het iWLZ-berichtenverkeer gebruiken. Daarin wordt onder andere deeltijdverblijf geïntroduceerd. Een andere wetswijziging die vanaf 1 januari ingaat is de overheveling van de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijke gehandicapten van de WLZ naar de ZVW. Deze zorg heet Gezondheid Zorg voor Specifieke Patientgroepen (GZSP).

In versie 5.0 hebben we de gewijzigde wet- en regelgeving geïmplementeerd. Voor de iWLZ betekent dit naast deeltijdverblijf onder andere dat er geen MAZ-berichten meer aangemaakt worden bij het overlijden van een cliënt. Voor GZSP is een nieuw legitimatietype aangemaakt dat gedeclareerd kan worden via de AW319 ZVW.

Uitgebreide informatie over hoe bovenstaande functionaliteiten werken en wat deze uw organisatie kunnen opleveren kunt u lezen in onze Highlights-brochure.

Share This