We zien dat organisaties momenteel druk zijn met het verzorgen van cliënten, maar ook zeker met het opvangen van collega’s die uitvallen of ziek zijn. De verwachting is dat dit de komende weken nog zeker het geval blijft, waardoor collega’s gaan invallen op andere afdelingen of locaties. Hier komt veel geregel bij kijken, van onder andere de juiste autorisaties, zodat de zorgmedewerker de juiste informatie kan inzien van de juiste cliënten.  

In dit blog bespreken we hoe mijnCaress Toegangsverstrekking hierin kan ondersteunen. Ook bespreken we het loggen rondom de NEN7513, die organisaties inzicht geeft in welke medewerkers een cliënt hebben opgezocht in het mijnCaress Medewerkerportaal. In deze hectische tijd leveren deze twee aspecten een goede basis waarin organisaties de broodnodige zorg kunnen leveren en toch aan gestelde normen kunnen voldoen. 

mijnCaress Toegangsverstrekking

Met de coronacrisis zullen vaste zorgmedewerkers mogelijk ook op verschillende afdelingen en locaties ingezet worden. Dit betekent dat deze medewerkers op dat moment geautoriseerd moeten worden voor de betreffende afdelingen of locaties. 

In een gangbare situatie, wanneer vooraf bekend is welke invalkrachten komen werken, hebben beheerder alle tijd om in mijnCaress-accounts met de juiste autorisaties aan te maken. Echter, nu zien we dat tijdens de coronacrisis vaste medewerkers ad hoc ingezet worden op plekken waar collega’s uitvallen of elders nodig zijn. 

Via mijnCaress Toegangsverstrekking kun je deze medewerkers snel en eenvoudig tijdelijk toegang geven voor meerdere afdelingen of locatiesDit tijdelijke regel je doordat je een einddatum aangeeft, waardoor je heel simpel iemand voor bijvoorbeeld een avond, dag of weekend autoriseert. Na het vervallen van de einddatum vervalt ook automatisch de autorisatie.  

Drie belangrijke voordelen van mijnCaress Toegangsverstrekking:

1 – Continuïteit van zorg  

Er hoeft niet bij functioneel beheer gevraagd te worden om autorisaties in orde te maken voor invalkrachten of medewerkers die voor een korte periode op een andere afdeling of locatie gaan werken. Dit kan direct gedaan worden door een leidinggevende of een afdelingshoofdnaar wens van jullie organisatie. Autorisatie kun je direct toekennen aan de medewerker, zodat je zonder oponthoud kunt beginnen met zorg verlenen. 

2 – Beveiliging van informatie 

Invalkrachten ontvangen alléén de autorisaties die voor hen relevant zijn. Aan de hand van eenvoudige, tijdelijke profielen krijgen zij toegang tot de informatie van alleen betreffende clienten via het mijnCaressMedewerkerportaal. Hierdoor beschikken ze over dezelfde informatie als de vaste medewerker, maar alleen van de afdeling of locatie waar zij, tijdelijk, aan het werk zijn.   

 Traceerbaarheid 

Dossiermutaties die door invalkrachten gedaan worden, zijn op naam traceerbaar. Zo kan jullie organisatie pragmatisch omgaan met ECD-toegang voor invalkrachten zónder het gebruik van niet-persoonlijke accounts.  

NEN7513

De NEN7513 is een norm die de meer bekende NEN7510 verduidelijkt rondom het vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers. De Autoriteit Persoonsgegevens handhaaft de naleving van de AVG en is bevoegd tot het geven van aanzienlijke boetes bij niet naleving. In de praktijk blijkt dat de meerderheid van de systemen nog niet aan de NEN7513 voldoet. Eén van de belangrijkste eisen uit de NEN7513 is dat acties op de dossiers altijd gelogd moeten worden, zodat achteraf terug is te zien wie in welk dossier geweest is. 

Binnen mijnCaress wordt sinds versie 5.0 in de logging bijgehouden welke gebruiker wanneer toegang had tot welk dossier in het Medewerkerportaal en of deze daarvoor geautoriseerd was. Dit vanwege de noodprocedure die het mogelijk maakt om buiten de autorisatie dossier in te zien. Hier stopt het niet: in komende releases zal nog fijnmaziger worden bijgehouden op welke plekken in de applicatie inzage was en om welke acties het nu precies ging. Onze verwachting is dat we medio 2020 als een van de eerste leveranciers volledige compliance bereikt hebben met de NEN7513. 

De NEN7513-logging kan door ons Customer Care team voor jullie organisatie aangezet wordenVraag dit aan via ons Supportal of mail naar prhc.servicedesk@pinkroccade.nl 

Meer informatie over de NEN7513 vind je hier 

Tot slot – continuïteit voor onze klanten

Ondanks de aangepaste wijze van werken blijft PinkRoccade Care optimaal bereikbaar via de kanalen die je van ons gewend bent.  

Wij staan in deze onzekere tijd zoals altijd graag voor je klaar.  

Hartelijke groet en veel sterkte de komende tijd namens PinkRoccade Care 

Daan Loene & Tanja Lagerweij
Customer Success Team 

Share This