We zijn inmiddels haverwege februari. De release 4.10 is vrijgegeven en de hebben de inspiratiessessies in den lande plaatsgevonden. Diegenen die mij daar zijn tegengekomen en mijn verhaal hebben gehoord, weten welk belang ik hecht aan stuurinformatie. In de voorgaande nieuwsbrieven konden jullie reeds lezen over de naamswijziging van onze managementinformatie-oplossing naar ‘mijnCaress Monitor’. Bovenal hebben we dit gedaan om stuurinformatie integraal onderdeel te maken van het ECD!

Ik ben er namelijk van overtuigd dat in de ideale zorgorganisatie twee principes van essentieel belang zijn met oog op stuurinformatie:

  • Iedereen stuurt mee!
  • Eén versie van de waarheid!

Het eerste principe is het geloof dat stuurinformatie breed gedeeld moet worden in de zorgorganisatie om medewerkers en teams eigen verantwoordelijkheid te geven in de organisatie.

Bij stuurinformatie wordt vaak gedacht aan financiële productiecijfers. Tegelijk is stuurinformatie op het vlak van kwaliteit van zorg minstens zo belangrijk voor een goed draaiende zorgorganisatie. Hoe mooi is het dan om de voor jou relevante stuurinformatie te zien voor je eigen rol, team en cliënten. Wanneer je dit inzicht hebt, kun je vervolgens gaan nadenken over de volgende verbeteractie: sla je linksaf of rechtsaf? Door stuurinformatie en verantwoordelijkheid laag in je organisatie te leggen, vergroot je het zelfsturend vermogen en daarmee de wendbaarheid van je organisatie. In plaats van dat slechts een paar beslissingen per maand vanuit een centraal managementoverleg worden gedaan, vinden er nu dagelijks vele (kleine) beslissingen plaats. Denk je eens in hoe snel je dan kunt anticiperen op de veranderde omgeving!

Het tweede principe gaat om één versie van de waarheid. Dit is een absolute voorwaarde om iedereen mee te kunnen laten sturen. De informatie die wordt gedeeld in de organisatie komt uit één bron. Het perspectief waarmee gekeken wordt naar de informatie kan anders zijn en dat mag ook (afhankelijk van rol, afdeling e.d.). De bron is wel telkens dezelfde. Hierdoor bestaat binnen de organisatie sneller een gezamenlijk beeld van die waarheid, waardoor de juiste verbeteracties genomen kunnen worden.

Vergroot dus het zelfsturend vermogen van je organisatie door het delen van stuurinformatie! En als ik daarbij nog een advies mag geven: Begin altijd klein om het behapbaar te houden en bouw het daarna langzaam verder uit.

 

Leo Eijkelenkamp is Productmanager MijnCaress Monitor

Share This