Implementatie nieuwe modules

Bij de implementatie van een nieuwe module zijn er een aantal acties nodig, waarin onze consultants uw organisatie inĀ  begeleiden. Afhankelijk van de grootte van de module kunnen de volgende acties samen met u uitgevoerd worden.

Intake gesprek

Doel: duidelijke afspraken maken tussen klant en Pinkroccade Healthcare

 • Doornemen van de getekende offerte en scope bepalen
 • Afspraken maken met de interne projectleider wie bij de implementatie betrokken worden
 • Afspraak over de inzet van de consultant(s) van Pinkroccade Healthcare

Kick off

Doel: Alle betrokken medewerkers hebben inzicht wat de module inhoud. Zij weten wat er van hen verwacht wordt en welke tijdsbesteding dit met zich meebrengt.

 • Demo van de module
 • Uitleg over de aanpak van de implementatie

Werkgroep bijeenkomsten

Doel: Het nieuwe werkproces wordt duidelijk.

 • In kaart brengen huidig proces
 • In kaart brengen nieuwe proces
 • Actielijst maken met actiehouders en medewerkers
 • Acties uitvoeren

Inrichting

Doel: Technisch en functionele inrichting van de module

 • Functionele inrichting: keuzes in inrichting worden vastgelegd in inrichtingsdocument.

Testen

Doel: Testen of de module doet wat het moet doen

 • Uitvoeren van functionele tests, zowel happy flow als uitzonderingen
 • De consultant loopt samen met u door het proces met de nieuwe functionaliteit.

Training

Doel: De eindgebruikers weten hoe ze kunnen werken met de nieuwe module en weten welke plaats dit inneemt in het gehele proces.

 • Train de trainer door Pinkroccade Healthcare
 • Training voor applicatiebeheer door Pinkroccade Healthcare
 • Training van de eindgebruikers

Overdracht en borging kennis bij livegang

Doel: Kennis over de module is geborgd bij livegang.

 • Instructie live
 • Video of handleiding over de module wordt opgeleverd
 • Bespreken overdracht van project naar beheer

Evaluatie

Doel: Evaluatie van het implementatietraject.

 • Bepalen van restpunten
 • Afspraak maken hoe restpunten opgelost gaan worden
 • Welke ondersteuning is er nog nodig vanuit Pinkroccade Healthcare

Neem contact met ons op