De lancering van mijnCaress 5 hangt samen met het versnellingsprogramma dat Care de komende jaren gaat uitvoeren. Erik Schilperoort, manager Product Management legt uit hoe dit versnellingsprogramma tot stand is gekomen en wat dit inhoudt.

 Waarom een versnellingsprogramma?

Erik: “In het begin van dit jaar hebben wij bij al onze klanten onze Roadmap 2019 – 2021 gepresenteerd. Deze werd erg positief ontvangen, onze klanten zien dat de kwaliteit van onze releases op orde is. Maar ondanks dat we dit jaar 80% van onze plannen ook daadwerkelijk gaan realiseren, kregen we wel terug dat we niet snel genoeg gaan. De ontwikkeling en verbetering op de core-onderdelen backoffice en dossier voor zorg en behandeling moet sneller. Wij hebben dit signaal serieus genomen en hebben daarom besloten om de vernieuwing en verbetering van ons ECD te gaan versnellen.

Wij zien dat het belang van het dossier in de markt steeds groter wordt. De administratieve lastenvermindering in de zorg is cruciaal voor de toekomst van de zorg in Nederland. Daarnaast is een moderne, innovatieve en gebruiksvriendelijke dossierfunctionaliteit van belang voor de werving en het behoud van zorgpersoneel.”

Wat betekent dat precies?

“Dat we een aantal maatregelen gaan nemen om deze versnelling direct in gang te zetten. Denk hierbij aan het substantieel investeren in extra ontwikkelcapaciteit. Concreet betekent dit dat wij 2 van de 5 bestaande teams gaan uitbreiden en dat er ook nog eens 2 nieuwe teams bijkomen. Hierbij richten we ons niet alleen op ons integrale dossier voor zorg én behandeling. Maar ook op connectiviteit, interoperabiliteit en onze sterke backoffice.”

Hoe zorg je ervoor dat zorgorganisaties deze versnelling ook aan kunnen in hun organisatie?

“Door direct, bij de start van ontwikkeling van vernieuwde functionaliteit onze klanten te betrekken.  We willen ‘versnellingsgroepen’ samen gaan stellen. Partnerklanten die samen met ons als eerste de vernieuwde functionaliteit kleinschalig willen implementeren en door middel van feedback ons helpen de software nog beter te maken. Na zo’n eerste feedbackronde, stellen we de functionaliteit beschikbaar aan alle klanten. Met uiteraard beschikbare ondersteuning bij de implementatie.”

Heeft dit nog commerciële consequenties?

“Een derde maatregel is dat we kritisch gaan kijken naar onze commerciële propositie. Versimpeling, transparantie en stilstaan bij de trends en ontwikkelingen in de markt is hierbij cruciaal. Waarbij het cruciaal is dat we onze huidige financiële stabiliteit en onze top 2 positie in de markt behouden en verstevigen.”

Wat heeft de uitbreiding aan capaciteit intern voor gevolgen?

“We gaan de samenwerking tussen de verschillende afdelingen versterken door multi-disciplinaire productteams met gemeenschappelijke doelstellingen te vormen. Zo werken de verschillende afdelingen binnen onze unit nog beter en sneller samen, wat de kwaliteit van onze software ten goede zal komen.

Samengevat betekent het versnellingsprogramma het radicaal versimpelen van onze software en onze propositie en het versterken van onze interne en externe samenwerking.”

Welk resultaat willen jullie hiermee bereiken?

“Wij geloven dat wij met het doorvoeren van de eerdergenoemde maatregelen komen tot een toekomstbestendige verbetering van ons integrale dossier, oftewel het behandel- en zorgdossier. Hierbij zijn drie uitgangspunten van belang, die we steeds voor ogen zullen en moeten houden: Simpel. Samen. Open.

Simpel betekent voor ons meerdere dingen. Denk aan een versimpelde gebruikersinterface: intuïtief, procesondersteund en beschikbaar op alle relevante devices. Hiervoor maken we gebruik van nieuwe front-end technologiën, slimme automatisering en experimenteren we op dit moment met bijvoorbeeld spraakgestuurde verslaglegging. Of aan dynamische dashboards op het gebied van financiële prestaties van jouw zorgorganisatie.

Samen staat voor mij voor één integraal dossier waar cliënt, zorg en behandeling optimaal kunnen samenwerken. Éen integraal dossier, samen vormgegeven en verbeterd met onze klanten en innovatieve partners.

Open staat voor API-first, interoperabilteit, gestandaardiseerde koppelvlakken, werken met de landelijke Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s). Oftewel een volledige ontsluiting in de keten. Misschien niet het meest sexy onderwerp, maar wel een van de belangrijkste thema’s op dit moment in de zorg”

Hoe gaan jullie dit allemaal realiseren?

“In de komende maanden vernieuw ik samen met mijn collega’s, klanten en het Strategieteam van de gebruikersvereniging de ontwikkelkalender rondom het zorg- en behandeldossier en mijnCares Basis. We zullen hierbij meer focus en ontwikkelcapaciteit aanbrengen per doelgroep. Denk hierbij aan thuiszorg, intramurale zorg en behandeling. Aan de hand van logische thema’s gaan we werken aan deze verbetering. Per thema nemen we dan alle relevante bekende problemen, wensen en innovaties mee in de ontwikkeling. Een totaal-aanpak dus.”

Wanneer merken klanten de eerste resultaten van het versnellingsprogramma?

“Het startschot geven we tijdens de mijnCaress 5-dag op 28 oktober a.s. Hier zullen we niet alleen de resultaten laten zien van de vernieuwde ontwikkelkalender, maar ook een preview geven van een aantal vernieuwde en nieuwe functionaliteiten.

Onze vernieuwde versie van mijnCaress Uurwerk,  onze slimme en geautomatiseerde planning- en roosteroplossing. De nieuwe mijnCaress Zorgapp: gemakkelijk, offline en slim werken met onze nieuwe app. Powered bij CareConnections! En natuurlijk de vernieuwing van de navigatie in het mijnCaress Medewerkerportaal.

Inspirerende sprekers, innovatieve breakouts en de toekomst van mijnCaress. Kom je ook? Schrijf je vandaag nog in op https://mijncaress5.nl, het aantal plaatsen is beperkt!”

Share This