De rol van domotica in de zorglevering wordt steeds groter. De groei van de technische mogelijkheden en de krapte op de arbeidsmarkt voor verplegenden en verzorgenden wakkeren deze ontwikkeling alleen maar verder aan. Daarbij komt ook de vraag naar voren hoe de relatie tussen domotica en het ECD moet worden vormgegeven.

Innovatiesessie domotica

Op dinsdag 19 februari organiseren we van 13:00 tot 16:30 bij ons op kantoor (Wapenrustlaan 11 in Apeldoorn) een innovatiesessie met als onderwerp “Domotica & mijnCaress”. Gedurende een dagdeel willen we met een aantal klanten dit onderwerp in brede zin verkennen. Daarbij komen vragen aan bod als:

  • Wat verstaan jullie onder domotica?
  • Welke raakvlakken zien jullie tussen domotica en mijnCaress?
  • Welke informatie uit domotica voegt waarde aan mijnCaress en vice versa?
  • Welke prioriteiten zouden jullie leggen bij koppelingen tussen domotica en mijnCaress?

Uitkomst innovatiesessie

Het doel van de innovatiesessie is om een aantal concrete user stories op te leveren. Enkele voorbeelden:

  • Als telefonist op de meldkamer wil ik de cliëntnaam kunnen zien bij een domoticamelding, zodat ik de dienstdoende zorgprofessional kan voorzien betere informatie.
  • Als nachthoofd wil ik dat domoticameldingen automatisch in mijnCaress terecht komen, zodat ik dit niet zelf hoef te doen en mijn collega’s ’s-ochtend volledig op de hoogte zijn.
  • Als financieel verantwoordelijke wil ik dat relevante domoticameldingen in mijnCaress terecht komen, zodat we ze kunnen factureren als dat van toepassing is.

We vragen de deelnemers aan de sessie om aanvullende user stories te schetsen en deze samen met ons te prioriteren op basis van toegevoegde waarde.

Vervolg

De innovatiesessie is bedoeld als een verkennende sessie, met als hoofdvraag “Welke kansen biedt de gegevensuitwisseling tussen domotica en ECD?”. Op basis de uitkomsten beslissen we om het traject al dan niet voort te zetten met co-creatiesessies en daadwerkelijk functionaliteit te ontwikkelen.

Deelnemen aan de sessie

De inschrijving voor deze sessie is gesloten. Wil je toch graag deelnemen, neem dan contact op met onze Product Manager Mark Byrman via mark.byrman@pinkroccade.nl

Share This