Inspiratiesessie: mijnCaress 4.12: wet- en regelgeving, gebruiksvriendelijkheid en connectiviteit

Graag nodigen we je uit voor onze mijnCaress 4.12 inspiratiesessie. Tijdens het ochtendprogramma praten onze ProductManagers Gerben Roebersen en Mark Byrman je helemaal bij over de inhoud van de mijnCaress 4.12 release: wet-en regelgeving, gebruiksvriendelijkheid en connectiviteit.

3 middagsessies

In de middag kun je kiezen uit 3 sessies:

1.Deepdive 4.12 –  Tijdens deze sessie duiken we nog dieper inde 4.12 en bespreken we de benodigde configuratie voor deze release. We tonende highlights van de release en waarom deze vernieuwingen interessant zijn voor jouw organisatie. Hierbij staan we stil bij de nieuwe koppelingen,vernieuwingen in het Medewerkerportaal en de aanpassingen in de mijnCaressMonitor.

2. Wet- en regelgeving iWMO/iJW2.3 – Onze collega’s Paul Dam en Giel Smidt vertellen je tijdens deze sessie alles over de nieuwe wet- en regelgeving rondom iWMO/iJW2.3 en wat jullie moeten doen om vanaf 1 april hieraan te voldoen.


3. Ontwikkelingen in zorgwetgevingen – In deze speciale sessie, die wordt gegeven door onze partner Power of 4, leer je alle over de ontwikkelingen in zorgwetgevingen.

Door het van kracht worden van de AGV, heeft bij veel organisaties in 2018 privacy centraal gestaan.  Er zijn privacyregisters ingevuld, DPIA’s uitgevoerd, verwerkersovereenkomsten afgesloten, functionarissen gegevensbescherming aangesteld en medewerkers privacy bewustgemaakt. Het privacybeleid is aangepast en privacystatements zijn vernieuwd.Veel bereikt, maar daarmee zijn we er nog niet.

Naar aanleiding van de focus op privacyaandacht zijn er ook veel vragen gesteld door zorgmedewerkers en zorgmanagement over de wijze waarop zij in hun dagelijkse werk rekening moeten houden met privacy. Ook zijn er nog veel juridische vragen waarop antwoord moet worden geformuleerd. Zorgwetten blijven in beweging. Zo wordt de wet aanvullende bepalingen gewijzigd en wordt de BOPZ vervangen. Bij deze veranderingen wordt de privacy van cliënten steeds explicieter benoemd.

In deze sessie zal Suzanne jullie informeren over de ontwikkelingen in zorgwetgevingen en hoe daarmee om te gaan. Ook bespreekt zij een aantal praktijksituaties die zij afgelopen jaar in haar rol als functionaris gegevensbescherming bij veel zorgorganisaties heeft begeleid.

Doelgroep

Deze inspiratiesessie is bedoeld voor Beleidsmedewerkers,Informatiemanagers, Functioneel applicatiebeheerders,applicatieverantwoordelijken, key users en Procescoördinatoren. De sessie van Power of 4 is daarnaast interessant voor privacy officers. Wil je daarom deze uitnodiging ook doorsturen naar de privacy officer van jullie organisatie?

Programma

Omdat mijnCaress vanaf 2019 elk kwartaal een release uitbrengt, in plaats van 2 keer per jaar, wordt deze inspiratiesessie niet meer verdeeld over 3 dagen, maar geven we deze op 1 dag: woensdag 6 februari 2019.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 – 09.30 – inloop met koffie
09.30 – 12.00 – Highlights mijnCaress 4.12
12.00 – 13.00 – lunch
13.00 – 15.00 – middagsessies:

Optie 1: Deep dive mijnCaress 4.12
Optie 2: Wet- en regelgeving: iWMO/iJW 2.3
Optie 3: Power of 4 presenteert: ontwikkelingen in zorgwetgevingen

15.00 – einde programma

Locatie

Deze inspiratiesessie wordt gegeven op een centrale locatie bij één van onze klanten:

Abrona ’t Lichtpunt
Maanlaan 4
3712XJ Huis ter Heide

De inspiratiessessie is gratis toegankelijk na aanmelding. Wij hanteren een maximum van 3 aanmeldingen per organisatie: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=98ApGneLpUutifePw9t354_9yAEmk7dDuaERdL62rZhUQ0VGVDBXRUFYRjNPWktHN0Q2OUlGOEVLOC4u

Share This