Onze collega Paul Dam, functioneel ontwerper en product owner, is geïnterviewd voor de tweede nieuwsbrief iWlz 2.0. In het interview vertelt hij hoe de iWlz 2.0 van invloed is op ons als softwareleverancier in het algemeen en op zijn werk in het bijzonder. En hoe hij klanten voorbereidt op deze nieuwe release. Lees het hele interview hier: https://www.istandaarden.nl/istandaarden/iwlz/ontwikkeling-iwlz-20/nieuwsbrief-iwlz-20/26-januari-2018

Share This