Investeer extra geld voor verpleeghuizen in technologische en digitale ontwikkelingen

Deze regeerperiode is door het kabinet 2,1 miljard euro extra beschikbaar gesteld voor meer personeel in de zorg. Dit jaar mogen zorgorganisaties hier al 435 miljoen aan besteden. Maar door een schrijnend tekort op de arbeidsmarkt blijft dit geld liggen.

Kwalitatief betere zorg en meer welzijn voor ouderen. Daar moet dit extra budget toe leiden. Maar dan wel in de vorm van extra handen aan het bed. Dit is de strekking van het artikel ‘Geld voor verpleeghuizen blijft onnodig liggen’ dat dinsdag 30 november in het AD werd gepubliceerd: https://www.ad.nl/binnenland/geld-voor-verpleeghuizen-blijft-onnodig-liggen~ac726007/.

In dit artikel wordt duidelijk dat de zorg zelf vindt dat dit geld ook besteed moet kunnen worden aan alternatieven voor het capaciteitsprobleem. Zij roepen op om de regels voor de investeringen hiervoor te versoepelen. Margreeth Kroon, woordvoerder van ActiZ kerngroep Wonen en Zorg verwoordt dit in het artikel als volgt: “Willen we in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden, dan zijn er ook andere oplossingen nodig. Met name technologische en digitale ontwikkelingen moeten we veel meer gaan benutten.”

Ook Erik Schilperoort, Manager Product Management bij PinkRoccade Care, verzoekt het kabinet het mogelijk te maken dit geld te besteden aan alternatieve oplossingen.

PinkRoccade Care is leverancier van mijnCaress, een ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorgorganisaties. Hoe kunnen jullie een bijdrage leveren aan een oplossing voor het capaciteitsprobleem in de zorg?

Erik: “Wij hebben natuurlijk ook gezien dat de capaciteitsplanning onder druk staat in de zorgmarkt en hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een alternatieve oplossing voor die krapte op de arbeidsmarkt. Het uitgangspunt van deze oplossing is dat als je niet voldoende personeel kunt krijgen, je dan je huidige personeel wel zo optimaal mogelijk moet inzetten. Zodat je met de formatie die je hebt zo veel mogelijk goede zorg kunt verlenen.”

Onze online formatie applicatie De Formatiemonitor helpt je daarbij. Met deze losse applicatie, die in combinatie met elk ECD te gebruiken is, krijgen zorgmanagers, teammanagers en planners eenvoudig en direct inzicht in de benodigde formatie ten opzichte van de zorgvraag: welke overschotten en tekorten heb ik in de huidige formatie? En geeft ze de mogelijkheid om te sturen op inzet van medewerkers over teams en zelfs regio’s heen.

En wat doen jullie aan technologische ontwikkelingen waar zoveel vraag naar is binnen zorgorganisaties?

Erik: “Wij proberen niet alleen zorgorganisaties te helpen bij hun capaciteitsprobleem, wij zijn ook druk bezig met het integreren van technologische ontwikkelingen in onze software. Wij merken dat er bij bijna al onze klanten vraag is naar deze vernieuwingen. In onze software vertalen wij dat naar het verminderen van de administratielast, zodat organisaties meer zorg kunnen verlenen met de huidige capaciteit.”

In het artikel ‘Overtikken cliëntgegevens helemaal niet nodig’ legden we eerder al uit dat wij ervan overtuigd zijn dat, door ons streven naar interoperabiliteit in de zorgketen, wij niet alleen de registratielast van zorgmedewerkers kunnen verminderen, maar dat wij ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg en welzijn van de cliënt:

“Dit jaar hebben we daarin een grote stap gezet binnen e-health door de samenwerking aan te gaan met Boomerweb. De apps van deze e-health specialist worden geïntegreerd in mijnCaress, met een doelmatigere aanpak en veel tijdwinst tot gevolg.” https://www.mijncaress.nl/pinkroccade-boomerweb-slaan-handen-ineen.

“Daarnaast gaan we volgend jaar actief bezig met het koppelen van ons ECD met domotica leveranciers”, vertelt Erik. “En 2019 zal ook in het teken staan om, samen met zorgorganisaties, te experimenteren met nieuwe technologieën. Zo willen we aan de slag met chatbots en spraakgestuurde verslaglegging. Om ook op deze manier de administratieve lasten te verminderen.”

Al deze vernieuwingen hebben hetzelfde doel en leiden naar meer doen met dezelfde handen. Zodat de zorgmedewerkers steeds minder tijd kwijt zijn aan administratie en meer aan het bed kunnen staan. En de zorgorganisaties met dezelfde capaciteit meer uren zorg kunnen bieden.

“Dus als het kabinet met deze 2,1 miljard euro daadwerkelijk kwalitatief betere zorg en meer welzijn voor ouderen voorstaat,” besluit Erik, “dan doen zij er verstandig aan dit budget ook vrij te geven voor technologische en digitale ontwikkelingen die bijdragen aan het oplossen van het capaciteitsprobleem.”

Share This