Nieuws

Ketentest van iWLZ, iWMO en iJW

De jaarlijkse wijzigingen van het berichtenverkeer en declaratie voor de iWLZ, de iWMO en de iJW

We voeren op verschillende niveaus verschillende testsoorten uit om de kwaliteit van mijnCaress te waarborgen. Dit geldt natuurlijk ook voor de jaarlijkse wijzigingen van het berichtenverkeer en declaratie voor de iWLZ, de iWMO en de iJW. Het testen start bij het beoordelen van de functionele ontwerpen.

Wanneer die geïmplementeerd zijn, dan test de tester in het team alle nieuwe wijzigingen in de verschillende schermen en berichten. Deze testen worden zowel handmatig als geautomatiseerd uitgevoerd, zodat elke wijziging die gedaan wordt ook uitgebreid aan een regressietest wordt onderworpen. Deze testautomatisering draait dagelijks op zowel onze development-stroom (nu 5.5) als op de release-stroom (nu 5.4.x). In de praktijk betekent dit dat mijnCaress 5.4.0 voor uitlevering deze testset succesvol heeft doorlopen, maar dat ook de oplevering van elke mijnCaress 5.4.x patch dezelfde testset succesvol moet doorlopen voordat deze release vrijgegeven wordt.  

Een groot deel van de regressietestset voor het berichtenverkeer en de declaratie van iWLZiWMO en iJW is opgenomen in onze testautomatisering. Dit zijn ongeveer 50 testgevallen die een volledig proces dekken. Hieronder is een voorbeeld van zo’n testgeval gegeven om meer gevoel hierbij te krijgen:  

Er wordt een WMO301 bericht met een specifieke toewijzing geïmporteerd via Systeem Connect. Het extern product wordt gekoppeld aan een intern product. Daarna wordt vanuit de zorgtoekenning een MAZ en MUT bericht gemaakt. De MAZ– en MUT-berichten worden via Systeem Connect geëxporteerd. Er wordt een goedgekeurd retourbericht voor de MAZ en MUT gemaakt. Beide retourberichten worden via Systeem Connect geïmporteerd. De status van beide berichten wordt tussendoor gecontroleerd in de zorgtoekenning, EI Berichten en EI Outbox. 

Geen Groene-Vink proces

Het verleden leert dat het succesvol testen van de functionaliteit door alle partijen in de iWLZ-, iWMO– of iJW-keten geen garantie biedt voor succes. Het behalen van de Groene Vink van iStandaarden door alle partijen was een extra test, maar ook daarbij test elke partij afzonderlijk. Voor de releases van komende januari, iWLZ 2.2 en iWMO/iJW 3.0, is landelijk geen Groene Vink-proces ingericht. De trend is om meer in te zetten op landelijke ketentesten. Het bijvoeglijk naamwoord “landelijk” betekent dat iStandaarden en het Ketenbureau i-Sociaal Domein hierbij de coördinatie of de regie hebben.  

Al deze ketentesten worden uitgevoerd op de KetenTestOmgeving (KTO). Voor zorgaanbieders en ons geldt dat wij aangesloten moeten zijn op de testomgeving van VeCoZo, met een echte, bestaande AGB-code van een zorgaanbieder. Wij hebben gelukkig twee zorgaanbieders die mijnCaress gebruiken bereid gevonden om hiervoor een Toestemmingsverklaring te tekenen en door te geven aan VeCoZo zodat wij de landelijke ketentesten hebben kunnen uitvoeren. 

Een ketentest heeft nadrukkelijk 2 doelen: het functioneel testen van de keten en het technisch testen van de aansluiting op de infrastructuur van VeCoZo. Voor onderstaande ketentest hebben wij gebruik gemaakt van: 

  • mijnCaress4.2
  • Connect 2.9.12.3 (met controle op het VeCoZo-portaal)

Voor iWLZ hebben we succesvol de landelijke ketentestscenario’s uitgevoerd met als partner Menzis Zorgkantoren. 

Voor iWMO/iJW hebben we succesvol een landelijke ketentest uitgevoerd met als partners: 

  • Hellendoorn: Dit betrof alleen een technische test;
  • Hoogeveen: Dit betrof een complete functionele testvan het hele proces, waarbij de berichtuitwisseling via de mail verliep vanwege het niet tijdig aansluiten op de KetenTestOmgeving door de gemeente; 
  • Hellevoetsluis: Dit betrof een complete technische en functionele test van het hele proces via de KTO.

Alle partners hebben de intentie uitgesproken om ook in de toekomst samen te testen. 

Wij zijn zeer blij dat we deze ketentests samen met onze partners hebben kunnen uitvoeren. We prefereren dit ketentesten boven de beperktere Groene Vink om de kwaliteit te waarborgen. Wij ondersteunen u graag als u, nu of in de toekomst, zelf via de KetenTestOmgeving direct met een van uw ketenpartners, een gemeente of een zorgkantoor, wilt testen. 

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Verwijzingen met minder handelingen én een betrouwbaarder resultaat? Het kan!

Verwijzingen met minder handelingen én een betrouwbaarder resultaat? Het kan met mijnCaress Connect ZorgDomein.

Terugblik webinar Simpeler werken met mijnCaress

Op 30 maart jl. nam een groep van ca. 25 geïnteresseerden deel aan het, naar ons idee, geslaagde Webinar ‘Simpeler werken met mijnCaress’.

Hulp bij versimpeling

Over enkele weken komt de mijnCaress 5.5 release uit, waarin de eerste versie van het versimpeld medewerkerportaal klaarstaat. Tegelijkertijd stellen wij hiervoor een pakket aan ondersteuning beschikbaar.

Verwijzingen met minder handelingen én een betrouwbaarder resultaat? Het kan!

Verwijzingen met minder handelingen én een betrouwbaarder resultaat? Het kan met mijnCaress Connect ZorgDomein.

Terugblik webinar Simpeler werken met mijnCaress

Op 30 maart jl. nam een groep van ca. 25 geïnteresseerden deel aan het, naar ons idee, geslaagde Webinar ‘Simpeler werken met mijnCaress’.

events

Upgrade je kennis op onze events

Webinar | Kennismaking met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Webinar | Kennismaking met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Webinar | Kennismaking met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Webinar | Kennismaking met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!