Laurens en PinkRoccade Care hebben afgelopen maand een nieuwe, 5-jarige, overeenkomst met elkaar getekend. Dit betekent dat mijnCaress ook de komende jaren het ECD is voor alle intramurale zorg van Laurens.

Uitgebreide marktverkenning

In het voorjaar van 2018 heeft Laurens een marktverkenning uitgevoerd om te komen tot de beste integrale ECD oplossing, waarbij rekening werd gehouden met de afwijkende wensen voor de verschillende disciplines binnen kortdurende zorg (KDZ) en wonen met zorg (WMZ).

Laurens heeft meerdere oplossingen verkend, waarbij ook mijnCaress, al sinds 2014 het ECD van Laurens, opnieuw is onderzocht. Aan de hand van gesprekken, demonstraties, proeftuinen, een programma van eisen en een offertebeoordeling is uiteindelijk gekozen om opnieuw in zee te gaan met PinkRoccade Care.

Nieuwe inrichting mijnCaress

De maanden daarna hebben Laurens en PinkRoccade Care gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe inrichting van mijnCaress. Het kernwoord daarbij was standaardisatie. Laurens sluit met haar inrichtingkeuzes zoveel mogelijk aan bij de standaard die PinkRoccade Care adviseert. Maar Laurens bouwt ook mee aan die standaard en beide partijen staan open om gedurende de overeenkomst ook andere co-creaties te realiseren op basis van een gemeenschappelijke business case.

avatar

Manon Pleiter

Marketing- en communicatiespecialist Care

manon.pleiter@pinkroccade.nl

Share This