In haar blog “Privacy is relevanter dan ooit” stelt onze Privacy Officer Dieke Brockhus dat privacy momenteel relevanter is dan ooit: “Juist omdat we door willen, mensen beter willen maken, ons werk beter willen doen. Het privacybewustzijn groeit, en wordt in een digitale samenleving alleen maar relevanter om jezelf de vraag te stellen: welke informatie ontsluit ik op welke manier en aan wie? Het aantal privacy klachten is in 2019 met 60% toegenomen.” 

Privacymodule

Vanuit die achtergrond raden wij u, als gebruiker van mijnCaress, aan om onze Privacymodule aan te schaffen. Deze module draagt bij aan het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet cliëntenrechten elektronische verwerking van persoonsgegevens in de zorg. Bovendien bent u verzekerd van de juiste en up-to-date omschrijving van de privacybescherming van mijnCaress en alle gegevensstromen. Deze Privacymodule is daarom een goed startpunt, het beschrijft hoe mijnCaress omgaat met persoonsgegevens, welke persoonsgegevens hierin worden verwerkt en waarom.

Onderdelen Privacymodule

De Privacymodule bestaat uit een drietal onderdelen, namelijk de koppelvlakkenplaat, het privacyregister en de risicoanalyse van mijnCaress.

Koppelvlakkenplaat
De koppelvlakkenplaat is een schematisch overzicht van de mogelijke persoonsgegevensstromen in mijnCaress. Hierin zijn alle modules, koppelvlakken en gegevensstromen weergegeven die standaard worden ondersteund in mijnCaress. Er is een onderscheid gemaakt in drie soorten koppelvlakken:

  • Modules van mijnCaress
  • Koppelvlakken met interne systemen
  • Koppelvlakken met externe systemen

De koppelvlakkenplaat biedt inzage in alle type gegevens en systemen waar de informatie van en naar mijnCaress wordt verstuurd.

Privacyregister
Het privacyregister bevat de inhoudelijke beschrijving van gegevensverwerkingen per koppelvlak. In dit register staat een beschrijving van het koppelvlak, het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt, het type gegevens, de ontvangers van de gegevens en hoe de gegevensstroom is beveiligd. Hiermee heeft u de basisinformatie in handen voor het opzetten van uw eigen register van verwerkingsactiviteiten.

Risicoanalyse
Samen met Power of 4 – een bureau gespecialiseerd in privacybescherming bij zorgorganisaties – is de risicobeoordeling op mijnCaress uitgevoerd. Hieruit is een rapport opgemaakt om u inzage te geven in de belangrijke bevindingen en tegenmaatregelen voor functionaliteit binnen mijnCaress. Dit rapport is te gebruiken als input voor uw eigen Privacy Impact Assessment (PIA).

Aanschaf Privacymodule

Bent u geïnteresseerd in deze privacymodule? Neem dan contact op met uw accountmanager of mail naar care@pinkroccade.nl.

Share This