iStandaarden is onder andere verantwoordelijk voor het beheren van de informatiestandaarden van iWLZ, iWMO en iJW. Ze zorgen ervoor dat de wet- en regelgeving van deze domeinen in gestandaardiseerd berichtenverkeer uitgewisseld kan worden. Wij moeten er voor zorgen dat mijnCaress dit berichtenverkeer ondersteunt. De bedoeling is dat de administratie effectief en efficiënt werkt. Om een term uit het recente verleden te gebruiken, wij ontzorgen de administratie. Naast iWLZ, iWMO en iJW zijn er natuurlijk ook nog andere wet- en regelgevingsdomeinen die wij ondersteunen in mijnCaress, zoals bijvoorbeeld Wijkzorg, DBC’s, Forensische zorg en paramedische zorg.

Kleine wijzigingen in 2019

Begin 2019 is een zeer rustige periode voor de wet- en regelgeving. Er zijn wel wat wijzigingen, maar het aantal en vooral de impact is een stuk minder dan de afgelopen jaren. Als ik terugkijk naar de laatste 8 jaar, kan ik me zo een paar grotere wijzigingen voor de geest halen, zoals de introductie van DBC’s in de GRZ, de introductie van iWLZ, de introductie van iWMO/iJW, Wijkzorg en ELV declareren in de AW319, XML in iWLZ en iWMO/iJW, toewijzen in percentages ZZP in de WLZ. Daartegenover zijn de wijzigingen in de WLZ in 2019 bijna het noemen niet waard.

mijnCaress 4.12 en iWMO/iJW 2.3

Versie 4.12 van mijnCaress bevat de wijzigingen voor iWMO/iJW 2.3 die live gaan op 1 april 2019. Ook deze wijzingen zijn redelijk beperkt en betreffen vooral een verduidelijking en eenduidiger beschrijven van bestaande functionaliteit. Voor mijnCaress betekent dit dat we vooral de functionaliteit rond “aspecifiek toewijzen, specifiek declareren” hebben uitgewerkt.

 Groene vink en ketentests

Maar zelfs zo’n relatief rustige periode heeft zijn uitdagingen voor ons. Die lagen nu voornamelijk op testgebied. Wij leveren natuurlijk altijd een zo goed mogelijk geteste release uit. Dat betekent dat we naast onze eigen handmatige en automatische test, ook altijd de groene vink uitvoeren en met enkele partners ketentests uitvoeren. Dat is voor mijnCaress 4.12 helaas niet gelukt. Om onze klanten in staat te stellen om op 1 april klaar te zijn, releasen wij minimaal 2 maanden daarvoor, dus op 1 februari. De groene vink en de ketentestomgeving waren dit jaar pas eind januari beschikbaar, waardoor ze niet meer uitgevoerd konden worden voor de release 4.12.0. Daarnaast waren onze vaste ketentestpartners aan gemeentekant pas in februari klaar om met ons te kunnen testen, met uitzondering van ons zusterbedrijf PinkRoccade Samenlevingszaken. Daarmee hebben we wel tests kunnen uitvoeren, maar nog zonder gebruik te kunnen maken van de ketentestomgeving. We zijn momenteel druk bezig om deze tests alsnog uit te voeren (groene vink is bijna afgerond) en hebben tot nu toe niets gevonden. Mocht er door deze uitgestelde ketentesten nog een patch nodig zijn voor 1 april, dan zullen we dat zo spoedig mogelijk communiceren.

De rustige periode werd ook onderbroken doordat er in februari een nieuwe versie van Connect nodig was die voor 1 april bij de klanten geïmplementeerd moet zijn, en dat er nog een kleine aanpassing kwam in de ZH308 die op 1 maart ingaat. Dit laatst is van belang bij een herdeclaratie van een al goedgekeurde declaratie.

Stilte voor de storm

De rust in 2019 is helaas niet blijvend. In 2020 komt er een nieuwe versie van de PM304. En voor 2020 staat ons allemaal waarschijnlijk een volle iWMO/iJW te wachten. De komende wijzigingen in de iWLZ zullen een nog veel grotere impact hebben. Het bilaterale berichtenverkeer via VeCoZo zal in de toekomst vervangen worden door een netwerkmodel waarbij de verschillende netwerkpartijen via data stations met alle andere partijen in het netwerk communiceren. Het grote doel in de niet zo nabije toekomst is dat dit zich zal ontwikkelen in een domeinoverstijgend netwerk waarin ook de cliënt zelf een grote rol kan spelen. Voor 2020 wordt er voorzichtig begonnen met een netwerk van het CIZ en 1 zorgkantoor, maar over een paar jaar zullen zorgaanbieders ook deel uit maken van het netwerk.

Bovenop de ontwikkelingen

De landelijke ontwikkelingen van de wijzigingen voor 2020 en daarna zijn al enkele maanden bezig, voor de iWLZ al bijna een jaar. Ik ben een actief deelnemer aan deze ontwikkelingen, regelmatig in samenspraak met collega softwareleveranciers voor zorgaanbieders verenigd in de OIZ, en voor de iWMO/iJW ook met softwareleveranciers voor gemeenten. Het is essentieel voor ons om zo vroeg mogelijk aan te haken bij deze landelijke overleggen en werkgroepen, omdat we dan nog onze invloed op de inhoud en de uitvoering kunnen uitoefenen, en omdat we zo vroegtijdig op de hoogte zijn van de komende wijzigingen. Ik probeer zo ook de belangen van onze klanten te in het oog te houden. Maar ook voor zorgaanbieders kan het zeer nuttig zijn om vroegtijdig aan te haken bij functionele referentiegroepen, klankbordgroepen en dergelijke. Daar zijn minimaal 2 redenen voor. Dat is de plek om jullie stem te laten horen en invloed uit te oefenen. En de zorgaanbieders zijn nu duidelijk ondervertegenwoordigd in de overleggen. Zorgkantoren zorgen goed voor zichzelf in het iWLZ-domein, en de gemeenten zijn meer aanwezig dan de zorgaanbieders in iWMO/iJW-overleggen.

Als u hier meer over wilt weten, kunt u altijd contact opnemen met ons.

Share This