mijnCaress Preview: wat vind jij ervan?

mijnCaress Preview, je hebt er inmiddels vast wel eens van gehoord! Afgelopen jaar heeft het mijnCaress team samen met het team testkwaliteit van de Gebruikersvereniging het testproces onder de loep genomen. Eén van de aandachtspunten in dit proces was de wens om ontwikkelingen aan mijnCaress (nog) beter aan te laten sluiten op wensen van klanten.

Uit deze wens werd mijnCaress Preview geboren! De Preview is bedacht om klanten nog vóór de uitlevering van een nieuwe release een inkijk te geven in (nieuwe) functionaliteiten die ontwikkeld worden en te toetsen of de functionaliteit aansluit bij de werkprocessen van de eigen organisatie.

mijnCaress Preview tijdens de 4.11

In mei dit jaar vond de eerste Preview-oplevering plaats. Op dat moment was deze slechts beschikbaar als pilot omgeving voor een beperkt aantal klanten. In de maanden die daarop volgden hebben we elke 4 weken een nieuwe versie van de Preview vrijgegeven. Niet alleen hebben we de opzet van de Preview steeds verder aangescherpt, maar ook hebben we steeds meer organisaties betrokken bij het Preview proces. En met een mooi resultaat!

  • Sinds de start van mijnCaress Preview in mei van dit jaar hebben 25 van onze klanten zich aangemeld voor mijnCaress Preview. Dat is de helft van onze klanten!
  • In de laatste preview ronde voor mijnCaress 4.11 hebben 17 organisaties deelgenomen aan de preview met in totaal 25 testers.

Gerben Helder (Implementatie manager, ’s Heeren Loo)

“Met de Preview valideren wij nieuwe functionaliteiten. Al in een vroegtijdig stadium kunnen wij een eerste beoordeling vanuit een gebruikersoogpunt geven. Dit help om eventuele (ontwerp)fouten in een vroegtijdig stadium te onderkennen en deze eruit te kunnen halen. Op deze manier verhogen we de kwaliteit van de opleveringen”

Dorien van de Velde (Functioneel Applicatiebeheerder, Axioncontinu)

“Wij hebben tijdens de ontwikkeling van de 4.11 release twee keer deelgenomen aan de Preview en deze af en toe gebruikt als inkijk voor nieuwe functionaliteiten. Door deel te nemen aan de Preview kun je herkennen dat de gewenste ontwikkeling werkt en vind je afstemming met de ontwikkelaars hoe nieuwe ontwikkelingen functioneren als je ze gebruikt en waar ze nog verder geoptimaliseerd moeten worden. Zo hebben we niet alleen een sneak preview van nieuwe functionaliteiten maar ook echt een meedenk mogelijkheid over de ontwikkeling van mijnCaress.”

 Vooruitblik mijnCaress Preview in de toekomst

De ervaringen met mijnCaress preview zijn positief, reden genoeg dus om de Preview structureel in te gaan zetten bij de ontwikkeling van onze releases. Het preview schema voor 2019 is inmiddels bekend, elke vier weken leveren we standaard een Preview-release uit.

Help ons de Preview te verbeteren!

We vinden het belangrijk om mijnCaress Preview nog verder te verbeteren en zijn dan ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Wil je ons helpen om de Preview te verbeteren? Vul dan onderstaande vragenlijst in!

Wil je meer weten over de Preview? Kijk dan op https://www.mijncaress.nl/preview voor meer informatie.

Share This