Onder de slogan ‘Simpel, Samen, Open’ ontwikkelt PinkRoccade Care haar ECD mijnCaress verder door. In deze blog gaat Ruud Steeghs, Manager R&D mijnCaress, in op recente veranderingen onder de motorkap van mijnCaress waarmee mijnCaress nog meer open wordt.

 Inleiding

In de afgelopen maanden is onder de motorkap van mijnCaress Medewerkerportaal een moderniseringsslag uitgevoerd. Hierdoor is de ontwikkelinspanning voor nieuwe functionaliteit verlaagd, evenals de inwerkperiode voor nieuwe ontwikkelaars. Tegelijkertijd is de testbaarheid van de software verhoogd en wordt mijnCaress nog meer open.

Terug in de tijd

De ontwikkeling van mijnCaress Medewerkerportaal is gestart in 2012. Bij de start van deze ontwikkeling is  gekozen om de applicatie te ontwikkelen rondom het framework Anubis. Anubis is als het ware de motor van mijnCaress, een lijmlaag tussen de webschermen van mijnCaress Medewerkerportaal en de applicatielogica en database ontsluiting van mijnCaress. Het framework Anubis is indertijd door PinkRoccade Healthcare zelf ontwikkeld als moderne en innovatieve oplossing. Inmiddels, vele jaren later, zijn er alternatieven die beter passen bij de hedendaagse eisen aan software ontwikkeling.

Daarom hebben wij in mijnCaress 5.1 Anubis verwijderd uit mijnCaress Medewerkerportaal en een nieuwe ‘motor’ geplaatst in de vorm van Spring Boot.

Voordelen van de wijzigingen onder de motorkap

De voordelen van deze wijzigingen zijn waarschijnlijk niet direct tastbaar en zichtbaar voor onze klanten, maar wel degelijk waardevol.

Met de vervanging van Anubis door Spring Boot wordt het ontwikkelen van nieuwe software versneld, omdat dit nieuwe framework minder arbeidsintensief is dan Anubis.

De nieuwe code wordt stabieler doordat Spring Boot de mogelijkheid tot testautomatisering ondersteunt, waar Anubis dit niet of beperkt deed. We investeren de komende periode verder in testautomatisering waardoor er een stabieler en robuuster mijnCaress Medewerkerportaal ontstaat.

Spring Boot is een bekende marktconforme technologie. Daarom is de inwerktijd voor nieuwe ontwikkelaars korter. Dit is relevant nu de ontwikkelcapaciteit van mijnCaress recent verhoogd is.

Het werken met Spring Boot ondersteunt de nieuwe API-first strategie; Anubis deed dit niet. De API-first strategie betekent dat alle logica in mijnCaress middels REST API’s beschikbaar wordt gesteld en dat ook de eigen software gebruik maakt van deze REST API’s.

API’s randvoorwaarde voor uitwisseling van gegevens in de zorg

Het uitwisselen van gegevens in de zorg wordt steeds belangrijker. Ontwikkelingen als het MedMij afsprakenstelsel en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en de uitwisseling van gegevens tussen zorgorganisaties op basis van ZIB’s (eOverdracht) volgen elkaar snel op en zijn maatschappelijk gezien zeer relevant

Het werken met API’s is een randvoorwaarde om de gegevens in mijnCaress op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar te maken voor uitwisseling in de zorgketen.

Met de beschreven recente veranderingen onder de motorkap van mijnCaress legt PinkRoccade Care een stevig fundament om meer open te worden en die gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Ruud Steeghs
Ruud Steeghs is sinds 1 november 2017 manager R&D van mijnCaress. Voor die tijd werkte hij onder meer als manager Ontwikkeling bij zorgverzekeraar VGZ en ICT-dienstverlener Sogeti. 

Wil je meer weten over zijn visie op software ontwikkeling of het jaarplan van R&D mijnCaress, neem dan contact op via Ruud.Steeghs@PinkRoccade.nl.

 

Share This