In tegenstelling tot voorgaande jaren opent de Zorg & ICT-beurs dit jaar met een congres. Het onderwerp hiervan is transformatie. Heel toepasselijk presenteert Diagnose Transformatie tijdens deze congresopening haar boek over transformeren in de zorg. Het pijlenmodel vormt de basis van dit boek. “Dit model kun je zien als beknopte inhoudsopgave. Het geeft aan waar we nu staan, waar we heen willen en wat daar voor nodig is. Over het doel zijn we wel uit: we moeten van diseasemanagement naar healthmanagement. De vraag is: hoe komen we daar?”

Monique Philippens is programmamanager bij Diagnose Transformatie, een organisatie die pleit voor een systeem waarin persoonlijke, preventieve, participatieve en predictieve zorg centraal staat. PinkRoccade Healthcare heeft een partnerschap met Diagnose Transformatie, omdat zij de essentie hiervan inziet. Zo heeft PinkRoccade een actieve rol in de ontwikkeling van de toolbox die Diagnose Transformatie maakt, bezoekt bijeenkomsten en organiseert netwerkmomenten. Als IT-specialist in de zorg kan PinkRoccade een belangrijke rol spelen. Philippens: “Ontwikkelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg vragen om een nieuwe inrichting. Deze ontwikkelingen zijn onder te verdelen in de needs for change en de enablers for change.”

De need for change geeft veranderingen weer in de vraagkant naar zorg. “Vergrijzing en ontgroening, een meer holistische mensbeeld, een stijging van het aantal chronisch zieken en stijgende kosten van de zorg zijn redenen waarom het anders moet”, aldus Philippens. Aan de andere kant is er de ontwikkeling van nieuwe (technologische) mogelijkheden: de zogenaamde enablers for change. “Zij creëren de mogelijkheid om in te spelen op de veranderingen binnen de vraagkant en kunnen bijdragen aan het vergroten van de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De noodzaak tot verandering in zowel de vraagkant als het toenemend aantal technologische mogelijkheden vragen om innovatie en transformatie van de gezondheidszorg zoals we die nu kennen.”

Voorkomen is beter dan genezen
Binnen deze nieuwe inrichting, waarbij niet alleen het zorgstelsel maar ook het zorgproces zelf aan verandering onderhevig is, staan de 4P’s centraal: persoonlijk, preventief, participatief en predictief. “Dit betekent dat de zorg moet aansluiten op de specifieke behoeftes van een patiënt en dat er naast genezing, waar nu de nadruk in de curatieve zorg primair ligt, op basis van de groeiende kennis en inzichten in de relatie meer aandacht moet en gaat komen op het voorkomen van ziektes en aandoeningen. Ook door een actieve deelname van zowel de informele als de formele zorg en een steeds grotere mogelijkheid om aandoeningen en zorggebruik te kunnen voorspellen, is de transformatie naar een gezondheidsmanagementsysteem niet meer ondenkbaar. In dit nieuwe systeem is de focus op de behandeling en het genezen van aandoeningen verschoven naar het werkelijk centraal stellen van de behoefte van de patiënt, én gedrag, gezondheid en daarmee preventie. Voor vele een droom voor de toekomst. Maar, mede door de druk op ons zorgstelsel en de inmiddels beschikbare technologie, een transformatie waar we als zorgstelsel de komende jaren hard aan moeten werken.”

Met handvatten motiveren tot beweging
Financiën, belangen, protocollen, wet- en regelgeving en bestaande infrastructuren vormen voor organisaties de belangrijkste belemmeringen om van diseasemanagement te komen tot healthmanagement. “Ondanks deze belemmeringen zijn er organisaties die het wél lukt”, aldus Philippens. Diagnose Transformatie deed en doet nationaal en internationaal onderzoek naar succesvolle transformaties in de zorg. “Wat is de gemene deler van het succes? Wat zijn de belangrijkste leerlessen en valkuilen? Welke tools worden er gebruikt? Een groot deel van het boek geeft voorbeelden van organisaties die succesvol transformeren. We brengen hierin de succesfactoren in kaart of de elementen daarin. Met het boek willen we iedereen die al aan de slag is of wil starten met deze beweging handvatten geven die de kans op succes vergroten.”

De Zorg & ICT-beurs vindt plaats van dinsdag 17 april tot en met donderdag 19 april 2018. Het openingscongres is op dinsdag 17 april om 9.30 uur. Tijdens deze beurs vindt u op de stands van de partners (PinkRoccade Healthcare, BeBrightPromedico, Noaber en KPN) ook informatie over Diagnose Transformatie. Nu alvast meer weten? Zorg Enablers 2018 is via deze link te downloaden. 

Share This