Met de release van mijnCaress 4.11 is ook een aantal nieuwe koppelingen gerealiseerd. Met een koppeling integreren we mijnCaress met een ander systeem. Waarom we dat doen?

  • Tijdwinst: De informatie uit mijnCaress wil je eenvoudig delen met ketenpartners en derden, bijvoorbeeld bij een verwijzing of voor een kwaliteitsonderzoek. Een integratie levert je in dit geval tijdwinst en betere afstemming tussen zorgorganisaties op.
  • Gebruiksgemak: Binnen je organisatie gebruik je expertsystemen voor specialistische gebieden. Je wilt echter wel één dossier houden van de cliënt en niet op verschillende plekken moeten inloggen. Een integratie levert je dan gebruiksgemak en betere afstemming binnen je organisatie op.
  • Consistente gegevens: Binnen je organisatie gebruik je andere systemen naast mijnCaress voor administratieve doeleinden, neem een personeelssysteem als voorbeeld. Het is in dat geval handig dat alle gegevens in verschillende systemen hetzelfde zijn. Een integratie levert dan vooral consistente gegevens op, maar vaak ook tijdwinst.

Met de release van mijnCaress zijn de volgende koppelingen aan onze software toegevoegd:

  • mijnCaress Connect Zorgdomein – Deze koppeling stelt je in staat om verwijzingen vanuit Zorgdomein te ontvangen en vast zoveel mogelijk informatie van de cliënt automatisch vast te leggen in mijnCaress.
  • mijnCaress Connect TriasWeb – Deze koppeling is bedoeld voor het expertsysteem TriasWeb dat incidentmeldingen op een slimme manier verzamelt, afhandelt en de evaluatie faciliteert.
  • mijnCaress Connect LDF (Landelijke Database Fysiotherapie) – De Landelijke Database Fysiotherapie verzamelt kwaliteitsinformatie van cliënten die een behandeling hebben gehad. Deze koppeling vat deze informatie uit mijnCaress samen en bied deze aan bij MediQuest, een partij die deze informatie verzameld.
  • mijnCaress Connect Gerimedica – Deze koppeling is bedoeld voor het expertsysteem Ysis wat een behandeldossier faciliteert. De integratie biedt op dit moment uitwisseling van rapportages tussen beide systemen en wordt later dit jaar verder uitgebreid.
  • mijnCaress Connect QuestManager – QuestManager is een initiatief vanuit verschillende revalidatiecentra om gezamenlijk klinimetrie te standaardiseren en zo de kwaliteit van revalidatie op één manier te meten en te volgen. Deze koppeling stelt je in staat om het portaal direct vanuit mijnCaress te benaderen en een aantal cliëntgegevens over te zetten.
  • mijnCaress Connect Zorgvergoeding – Deze koppeling is bedoeld voor het expertsysteem Zorgvergoeding.com wat inzicht biedt in de polisvoorwaarden van de cliënt. Door deze integratie is de informatie direct vanuit mijnCaress beschikbaar.
avatar

Gerben Roebersen

Product Manager mijnCaress

gerben.roebersen@pinkroccade.nl

Share This