De Gebruikersvereniging (GV) werkt er hard aan om krachten te bundelen zodat de kwaliteit, beheerbaarheid, toekomstvastheid en doorontwikkeling van mijnCaress worden gewaarborgd.  Om een goed beeld te krijgen wat dit laatste begrip, doorontwikkeling, voor onze leden betekent is in juni/juli (door middel van een vragenlijst) de gewenste doorontwikkeling voor mijnCaress geïnventariseerd. De resultaten zijn inmiddels bekend! Deze zijn terug te lezen op het besloten deel van de website van de Gebruikersvereniging.

Hoe gaan we verder vanaf hier? Op basis van deze resultaten, samen met de input die het mijnCaress team ophaalt uit de gesprekken met klanten, werken we toe naar een roadmap. Deze roadmap maakt op een eenvoudige manier de visie op mijnCaress inzichtelijk en vertaalt deze naar thema’s die in de komende jaren een belangrijke plek moeten krijgen. Het mijnCaress team presenteert begin oktober een eerste versie van hun visie op de roadmap aan het team Doorontwikkeling. Op basis daarvan scherpen we deze gezamenlijk verder aan en maken we concrete afspraken met PinkRoccade Care over de ontwikkelinspanningen in de komende 3 jaar.

Heeft u vragen aan de Gebruikersvereniging? Neem contact op via info@gvmijncaress.nl of met Inge de Laat (06)248 12 129.

Share This