De ledenvergadering van de Gebruikersvereniging

Op 13 maart jl. heeft de Gebruikersvereniging mijnCaress haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Normaliter is dat geen mededeling om van wakker te liggen of in vreugdezang uit te barsten. Ledenvergaderingen associëren we met jaarverslagen, kascommissies en saaie discussies-over-niets. Niveau plaatselijke voetbalvereniging.

Nog wakker? Op 13 maart ging dat gelukkig heel anders! Lees verder!

Nieuwe start in 2017

De Gebruikersvereniging mijnCaress bestaat al meer dan 15 jaar. Tot voor kort bleven de activiteiten beperkt tot een overleg van applicatiebeheerders (1x per kwartaal) en een overleg van hoofden I&A, ICT (2x per jaar), soms met, soms zonder PinkRoccade Care.

Medio 2017 is de vereniging nieuw leven in geblazen. En met resultaat!

  • Er is een nieuw dagelijks bestuur gevormd.
  • Er zijn vijf teams gevormd die zich op bepaalde thema’s richten om gezamenlijk tot verbeteringen te komen.
  • Er is nadrukkelijker overleg en samenwerking gezocht met het team van mijnCaress.

In alle teams werken leden van de gebruikersvereniging en medewerkers vanuit Care samen aan verbeteringen. In de toekomst kunnen teams worden ontbonden (omdat het doel is bereikt) of nieuwe teams worden opgericht (omdat nieuwe thema’s belangrijk worden).

Een ledenvergadering (ook) voor niet-leden

En hoe verliep de ledenvergadering dan? Om te beginnen waren alle mijnCaress-klanten uitgenodigd, dus ook niet-leden. (70% van de mijnCaress-gebruikers is lid van de Gebruikersvereniging. 30% niet, of nog niet.) In een eerste informatieve sessie presenteerden we waar de teams zich mee bezighouden en welke resultaten zij tot nu toe zijn boekten. Dat nodigde uit tot commentaar en – vooral – suggesties om ook andere thema’s collectief op te pakken. Er staat al een aantal onderwerpen op de backlog; als er meer tijd is pakken we die als Gebruikersvereniging op. Eén onderwerp – verwerkersovereenkomsten in het kader van de AVG-wetgeving – kan niet wachten en wordt direct al opgevolgd. Heeft jouw organisatiebelangstelling hiervoor? Reageer dan direct naar ondergetekende!

Jurriaan Piek, de Managing Director van PinkRoccade Care, hield vervolgens een presentatie waarin hij schetste welke ontwikkelingen er op dit moment allemaal binnen Care gaande zijn. Hij liet zien dat geen onderwerp wordt geschuwd en er op vele punten aan de toekomst wordt gewerkt.

De ledenvergadering stemde vervolgens voor het verlengen van het mandaat van het huidige dagelijkse bestuur. Tijd voor de borrel!

En hoe nu verder?

De Gebruikersvereniging gaat nu een nieuwe fase in. Er wordt een nieuw (hoofd)bestuur samengesteld uit leden van de raden van bestuur van de leden. Op de volgende ledenvergadering op 29 mei a.s. wordt dit bestuur aan de leden voorgesteld. Ook worden dan jaarplan, begroting en een contributievoorstel in stemming gebracht. Ook dan zijn zowel leden als niet-leden welkom. Het is uiteraard onze ambitie om het net zo (weinig) saai te maken als de vorige vergadering!

Vragen?

Mocht je vragen hebben aan óf over de gebruikersvereniging? Neem dan contact op met Inge de Laat (06-24812129) of kijk op de website: www.gvmijncaress.nl voor meer informatie.

Joost van BilsenWas getekend,
Joost van Bilsen, partner BCE in Bilthoven, ondersteuner van de gebruikersvereniging mijnCaress (06 53 430 618).

 

 

 

 

Share This