NIEUW de testmatrix! Maar… hoe gebruik ik deze nu eigenlijk?

 Heb je het gezien? Bij de oplevering van de 4.11 release is niet alleen hard gewerkt aan functionele verbeteringen in mijnCaress maar ook aan iets anders… de testmatrix!

De Gebruikersvereniging mijnCaress heeft afgelopen jaar met het team testkwaliteit verschillende acties uitgezet met als doel meer transparantie & duidelijkheid te geven over het testproces rond mijnCaress. Veel klanten weten namelijk wel dat er getest wordt door het mijnCaress team, maar niet wat deze testen precies inhouden en waarom de ene functionaliteit meer aandacht krijgt dan de ander. Zonder deze kennis is het moeilijk om de vertaalslag naar de eigen organisatie te maken. Hoe bepaal je nu als organisatie wat je zelf moet testen?

Om klanten hier verder mee te helpen is de “testmatrix” opgezet. Bij de oplevering van de 4.11 release is deze voor de eerste keer voor klanten toegankelijk gemaakt maar… wat kun je hier nu mee als organisatie?

De testmatrix is opgesteld met een aantal doelen voor ogen

1. Transparantie
Eén van de belangrijkste doelen van de testmatrix is organisaties inzicht geven in de (globale) testscenario’s die door het mijnCaress team worden uitgevoerd. Niet alleen kun je in de testmatrix per functionaliteit zien welke scenario’s door het mijnCaress team zijn uitgevoerd maar ook welke nevenapplicaties de functionaliteiten raken. Op deze wijze wordt duidelijk hoe functionaliteiten met elkaar samenhangen.

2. Risico
Een ander doel van de testmatrix is duidelijk maken wat het risico is dat bepaalde functionaliteiten niet meer (volledig) werken bij uitrol van een nieuwe release. Door het mijnCaress team wordt bij elke majorrelease een risico-analyse opgesteld. Deze risico-analyse geeft inzicht in wat enerzijds (1) de kans is dat een functionaliteit wordt geraakt door de wijzigingen in de release. En aan de andere kant wordt ook (2) de impact – het gevolg voor de zorgorganisatie wanneer deze functionaliteit niet goed werkt – in kaart gebracht. De kans (1) en de impact (2) vormen samen het risico (3). Deze risico-analyse is onderdeel geworden van de testmatrix zodat organisaties in één opslag kunnen zien waar de risico’s liggen en welke testscenario’s hier bij horen.

3. Flexibiliteit in inrichting
Een laatste doel van de testmatrix is organisaties te helpen bij het bepalen welke functionaliteiten zij minimaal zelf moeten testen. Eén van de dingen die hierin mee speelt is de mate waarin de inrichting van de functionaliteit flexibel is of niet. Wanneer het een statische functionaliteit betreft kun je ervanuit gaan dat met de testscenario’s die het mijnCaress team doorloopt, de test grotendeels is uitgevoerd. Wanneer een functionaliteit echter op veel verschillende wijzen geconfigureerd en ingericht kan worden, betekent dit automatisch dat er vele variabelen mogelijk zijn. Het mijnCaress team kan niet al deze variabelen doorlopen, als organisatie is het dan ook raadzaam om juist deze functionaliteiten zelf te testen. Zeker als het bijbehorende risico ook nog eens hoog is. Dit kan een organisatie helpen bij het bepalen van hun eigen focus op testen.

Maar hoe gebruik je deze testmatrix nu in de praktijk?

De testmatrix is voornamelijk bedoeld als handvat voor organisaties. Het is een hulpmiddel waarmee de testimpact voor de eigen organisatie (beter) ingeschat kan worden. Voor iedere organisatie is deze impact echter weer anders. Met deze testmatrix hopen wij organisaties te helpen bij het in kaart brengen van deze impact.

Dorien van de Velde (Functioneel Applicatiebeheerder, Axioncontinu)

“De testmatrix geeft ons inzicht in de standaard testen die PinkRoccade al uitvoert. Hiermee kunnen wij een juiste inschatting maken van de complexiteit van de verschillende onderdelen, en welke onderdelen wij juist wel en juist niet moeten testen bij updates.”

Gerben Helder (Implementatie manager, ’s Heeren Loo)

“De risico-analyse die door Pink Roccade wordt gemaakt geeft ons veel inzage en gebruiken we om ons eigen risicoprofiel op te stellen en hier maatregelen op te treffen”

Hoe gaan we verder met deze testmatrix?

De testmatrix zoals deze er nu ligt is eigenlijk pas de start van een nieuw proces. De matrix is nooit “af”: er worden nieuwe functionaliteiten ontwikkeld en aangepast, dit heeft direct zijn invloed op de testscenario’s. Daarnaast zijn we ook vooral benieuwd naar reacties van organisaties. Missen er belangrijke scenario’s? Moet er extra informatie worden toegevoegd? Laat het ons vooral weten! We werken er de komende maanden aan om de matrix nog beter aan te laten sluiten op de wensen van onze leden.

Mocht je nu meer willen weten of opmerkingen hebben? Neem dan contact op met Karlijn Louis (testcoördinator Pink Roccade) via 06 433 92 739 of Inge de Laat (Gebruikersvereniging) via 06 248 12 129. Of kijk op de website van de Gebruikersvereniging www.gvmijncaress.nl

Share This