Het team RFC optimalisatie stelt zich voor!

In 2017 heeft de Gebruikersvereniging mijnCaress een nieuwe start gemaakt. Rond verschillende thema’s zijn werk- en expertisegroepen, zogenaamde teams opgezet. Binnen elk van deze teams worden bepaalde thema’s onderzocht en uitgewerkt. Voor de periode 2018 zijn dit:

  • Testkwaliteit 
  • Softwarekwaliteit
  • Doorontwikkeling
  • Optimalisatie RFC proces
  • GVC beheer (structureel karakter)

In de komende maanden stellen wij graag ieder team afzonderlijk aan jullie voor. In deze nieuwsbrief vertellen we je meer over het team dat zich bezig houdt met de optimalisatie van het RFC proces!

Wie zijn we?

Samen met Abrona (Wilma van Etten), Amaris (Mary Sabandar), ’s Heeren Loo (Titia van Malestein) WoonZorgcentra Haaglanden (Dorien de Baan en Kees Broekhuizen) en uiteraard ook het mijnCaress team (Gerben Roebersen, Ruud Steeghs en Erik Schilperoort) zijn we in gesprek over het optimaliseren van het RFC proces. Namens de Gebruikersvereniging begeleiden en organiseren BCE (Inge de Laat en Joost van Bilsen) de sessies.

Hoe doen we dat?

Eind 2017 zijn we met het team gestart om een inventarisatie te maken van zaken rondom het RFC-proces die niet goed gingen óf die beter zouden kunnen. Het mijnCaress team heeft eenzelfde inventarisatie gemaakt en al snel bleek dat de knelpunten die ervaren worden grotendeels hetzelfde zijn. Reden genoeg dus om te kijken hoe we deze knelpunten weg kunnen nemen!

Aan de hand van het proces dat een RFC doorloopt (idee – prioritering – ontwerp – ontwikkeling – oplevering) zijn we gaan kijken waar we het proces konden optimaliseren. Hierbij hebben we de focus met name gelegd op de eerste fase van het proces: het idee en prioriteringsstuk. Belangrijkste doelstelling hierin waren het aanbrengen van transparantie (wensen inzichtelijk gedurende het gehele proces & een éénduidige wijze van beschrijven) én gezamenlijke prioritering.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een nieuwe opzet van het RFC proces waarin we deze doelstellingen hebben verwerkt. Inmiddels ligt er een nieuw RFC proces klaar wat in de komende maanden geïmplementeerd wordt. Belangrijkste uitgangspunten van dit nieuwe proces:

  • Er komt één centraal portaal waarin de RFC’s (van alle klanten) inzichtelijk zijn
  • Er komt een standaard template voor een idee (RFC)omschrijving
  • De impact van een RFC wordt al in een vroegtijdig stadium door het mijnCaress team bepaald zodat deze kan worden gebruikt bij de prioritering van wensen.
  • Prioritering van RFC’s wordt gezamenlijk met het mijnCaress team én het product-team vanuit de Gebruikersvereniging bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de kosten versus baten van de RFC’s.

Waar houden we ons de komende tijd mee bezig?

In de komende maanden wordt het nieuwe RFC proces geïmplementeerd. Zo zijn wij bezig met het opzetten van het centrale portaal, de verschillende lijsten van bestaande RFC’s omzetten en inzichtelijk maken, het formeren van een product-team met daarin een afvaardiging van verschillende leden vanuit de Gebruikersvereniging en een eerste grove prioriteit aanbrengen in de backlog die er nu is. Dit allemaal ter voorbereiding op de 4.12 release waar we echt van start gaan met deze nieuwe opzet!

Vragen?

Mocht je vragen hebben aan óf over het team RFC optimalisatie, of wil je graag een inbreng leveren door lid te worden van het team óf één van de andere teams? Neem dan contact op met Inge de Laat (06-24812129) of kijk op de website: www.gvmijncaress.nl voor meer informatie.

Share This