Het team testkwaliteit stelt zich voor!

In 2017 heeft de gebruikersvereniging mijnCaress een nieuwe start gemaakt. Rond verschillende thema’s zijn werk- en expertisegroepen, zogenaamde teams opgezet. Binnen elk van deze teams worden bepaalde thema’s onderzocht en uitgewerkt. Voor de periode 2018 zijn dit:

  • Testkwaliteit
  • Softwarekwaliteit
  • Doorontwikkeling
  • Optimalisatie RFC proces
  • GVC beheer (structureel karakter)

In de komende maanden stellen wij graag ieder team afzonderlijk aan jullie voor. In deze nieuwsbrief trappen wij af met het team testkwaliteit!

Wie zijn we?

Samen met Abrona (Wilma van Etten), Amaris (Erica Hagens), AxionContinu (Dorien van de Velde), Careyn (Art van Toor), ’s Heeren Loo (Gerben Helder), Sevagram (Bert Jan Albersen) en uiteraard ook het mijnCaress team (Karlijn Louis en Ruud Steeghs) zijn we in gesprek over het verbeteren van de kwaliteit van het testproces en de oplevering van releases. Namens de gebruikersvereniging begeleiden en organiseren BCE (Inge de Laat en Joost van Bilsen) de sessies.

 

Hoe doen we dat?

In september ’17 zijn we gestart met het maken van een inventarisatie van zaken op het gebied van testen die niet goed gingen óf die beter zouden kunnen. Uit deze inventarisatie kwam al snel naar voren dat er vooral veel onduidelijk heerst over het testproces zelf. Het team testkwaliteit heeft zichzelf dan ook twee doelstellingen gesteld die zich in eerste instantie richten op de testkwaliteit van het mijnCaress team:

De eerste doelstelling gaat om het creëren van transparantie. Dit is belangrijk omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop er wordt getest door PinkRoccade Care (het mijnCaress team). Maar vooral ook over wat er wordt getestvoordat een release wordt uitgeleverd. En de verwachtingen van het mijnCaress team rondom de inspanningen van de klanten zelf. Het is belangrijk hier eerst een goed beeld van te hebben. Om vanuit daar te kunnen kijken naar verbeteringen.

De tweede doelstelling die het team zich heeft gesteld, gaat om het verhogen van de voorspelbaarheid van releases. Het liefst zouden we werken met foutloze opleveringen maar de praktijk is hierin weerbarstig. Met het team kijken we naar een wijze waarop we zo dicht mogelijk in de buurt van een foutloze oplevering kunnen komen maar bovenal een voorspelbaar resultaat kunnen neerzetten.

 

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Bij de oplevering van de 4.10 release hebben we afspraken gemaakt over de wijze waarop er inzage gegeven wordt over hoe er is getest. Dit heeft ertoe geleid dat bij de oplevering van de 4.10:

  • de risico-analyse die het mijnCaress team gebruikt om tot de prioriteit in testen te komen is meegeleverd.
  • een lijst van de known issues is meegeleverd.
  • een testrapport welke inzichtelijk maakt wat er precies is getest en de uitkomsten daarop (zoals bijvoorbeeld performance testen) is meegeleverd.

Verder hebben we op 6 maart samen met het mijnCaress team een webinar gegeven over het verloop van testproces rondom de 4.10 release. Zo delen we ook de kennis buiten het team met de overige leden en klanten en maken we zichtbaar welke stappen we nog moeten zetten.

 

Waar houden we ons de komende tijd mee bezig?

Het belangrijkste onderwerp waar we ons de komende periode mee bezig houden is het verhogen van de voorspelbaarheid van de opleveringen. Zo zijn we bezig met afspraken over entrycriteria maar werken we ook aan een andere invulling en opzet van het bèta testen met als doel dat klanten in een vroegtijdig stadium al kunnen toetsen of nieuwe/gewijzigde functionaliteiten aansluiten bij hun eigen werkproces. Op dit moment zijn we de gespreksagenda voor 2018 nog aan het samenstellen, maar onderwerpen als synergie in testen tussen de leden gaan ongetwijfeld aan bod komen. Verder is het belangrijk dat we ook met elkaar de afspraken die we gemaakt hebben, scherp houden en waar nodig bijstellen. Zo zorgen we voor een continu proces van verbetering. Vooralsnog hebben we dus nog genoeg te doen!

Vragen?

Mocht je vragen hebben aan óf over het team testkwaliteit, of wil je graag een inbreng leveren door lid te worden van het testkwaliteit team? Neem dan contact op met Inge de Laat (06-24812129) of kijk op de website: www.gvmijncaress.nl voor meer informatie.

Share This