PinkRoccade Care is een partner die met u samenwerkt en graag samen met u nadenkt over de toekomst. Zodat we ons product in de goede richting door ontwikkelen en u daarmee een oplossing te blijven bieden voor de uitdagingen waar u in de zorgmarkt mee te maken heeft.

Om dat te doen slagen, hebben wij ook uw input nodig. Daarom willen we je verzoeken dit korte klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Het onderzoek bestaat uit 3 korte vragen en neemt slechts enkele minuten in beslag. Met deze meting geeft u ons inzicht in hoe u nu over ons product denkt. En dat geeft ons weer input voor de verdere ontwikkeling!

Naar het onderzoek

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Share This