In de ideale zorgorganisatie zijn voor optimale sturing twee zaken van belang

  • Iedereen stuurt mee: medewerkers in de gehele organisatie hebben inzicht in de voor hun belangrijke informatie en maken op basis daarvan slimme keuzes.
  • Eén waarheid: elke medewerker in de organisatie kijkt naar dezelfde versie van de waarheid en dus naar dezelfde informatie (mits geautoriseerd).

mijnCaress Monitor
Om bovenstaande invulling te geven, is de mijnCaress Monitor ontwikkeld. De mijnCaress Monitor biedt stuurinformatie voor de zorg uit uw eigen ECD, mijnCaress! De mijnCaress Monitor biedt een aantal modules die inzicht verschaffen in verschillende domeinen. Elke module is afzonderlijk af te nemen en heeft een eigen productbeschrijving en bijbehorende documentatie. De modules in het kort:

  • mijnCaress Prestatiemonitor – laat u KPI’s definiëren en bewaken gebaseerd op alle modules van de mijnCaress Monitor
  • mijnCaress Productiemonitor (incl. mijnCaress Viewlaag) – geeft inzicht in de registratie, facturatie en declaratie in het kader van ZZP’s, DBC’s, WMO, WLZ
  • mijnCaress Kwaliteitsmonitor – geeft inzicht in het aantal meldingen incidenten en in de vrijheidsbeperkende maatregelen
  • mijncaress Productiviteitsmonitor – geeft inzicht in de productiviteit (directe uren / ingezette uren)
  • mijnCaress Waardemonitor – biedt controles op het registratieproces om niet of later declareren te voorkomen

Share This