Vorig jaar hebben we vanuit Customer Care verschillende klantsessies gehouden. En vanuit de feedback die we kregen tijdens deze sessies zijn we aan de slag gegaan. Vooral het punt Documentatie was een veelgehoord aspect. We zijn dan ook verdergegaan met het verbeteren van de documentatie van mijnCaress. Drie aspecten hiervan wil ik in deze blog graag uitlichten:

  • Adviesdocumentatie
  • Releasenotes
  • E-learning

Adviesdocumentatie

In 2017 zijn verschillende adviesdocumenten geschreven zoals Eerstelijnsverblijf (ELV), Doelgroepenregistratie en Extreme Zorgkosten. Dit hebben we doorgezet in 2018. Dit jaar hebben we verschillende adviesdocumenten geschreven zoals externe gebruiker toevoegen, Mutatiedagen en valideren XML. Het is een toegankelijke manier om kleine werkprocessen te documenteren en te delen met iedere gebruiker van mijnCaress.

Releasenotes

Naast adviesdocumentatie hebben we ook gerichter gekeken naar de major releasenotes en patch releasenotes. Bij een major releasenote is het belangrijk dat alle nieuwe aspecten in hun totaliteit worden gedocumenteerd, maar ook kleine veranderingen duidelijk weergeeft. Met de major release 4.10 lag daarom ook de focus op meer en vooral vollediger te documenteren. Daarnaast hebben we gekeken naar de documentatie van de patch releasenotes. Hier kwam vaak naar voren dat de bug wel duidelijk aangegeven was, maar dat de oplossing niet altijd duidelijk werd beschreven. Dit is work in progress en we proberen hierin voortdurend te verbeteren.

E-learning

Een andere veelgehoorde vraag was een manier om alle gebruikers van mijnCaress snel en makkelijk kennis te laten maken met een onderdeel van mijnCaress.

Dit jaar zijn we dan ook gestart met het ontwikkelen van een pilot e-learning over het behandeldossier voor de paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diƫtist). De e-learning legt het standaard proces uit aan de gebruiker. De e-learning Behandeldossier is een gratis services die je kunt aanvragen bij je accountmanager.

Natuurlijk willen we het niet bij alleen deze e-learning houden maar zijn we op dit moment onderwerpen voor volgende e-learnings aan het inventariseren. Heb jij een onderwerp waar jullie organisatie graag een e-learning van zou willen hebben? Of wil je meer weten over de voortgang is met betrekking tot de pilot? Neem dan contact op met yasmijn.baas@pinkroccade.nl. Meedenken stellen wij erg op prijs!

Share This