PinkRoccade Care heeft samen met zes andere vooraanstaande ICT-leveranciers het datamanifest “Samen Vooruit” ondertekend. Het gaat om Nedap, VZVZ, SDB Groep, PharmaPartners, OmniHis en ChipSoft. Wij sluiten ons hierdoor aan bij een zeer brede coalitie van bedrijven en zorgpartijen die vinden dat medische data makkelijker en veilig moeten kunnen worden uitgewisseld. Op 9 december jongstleden hebben wij in de eerste bijeenkomst van de Taskforce “Samen Vooruit” besproken hoe wij praktisch afspraken met elkaar gaan maken om onderlinge gegevensuitwisseling te verbeteren.

Het ondertekenen van dit manifest past binnen onze visie en ons credo Simpel. Samen. Open. Wij vinden het belangrijk dat wij mijnCaress open stellen voor onderlinge gegevensuitwisseling. Momenteel moeten zorgprofessionals in hun dagelijkse werk onnodig veel moeite doen om te beschikken over de medische gegevens van hun patiënten. In maart 2019 heeft VNO-NCW voorzitter Hans de Boer namens een brede coalitie van bedrijfsleven en zorg aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport het manifest “Samen Vooruit: een ambitie voor gegevensuitwisseling in de zorg” aangeboden waarin de ondertekenaars zich conformeren aan drie hoofdprincipes:

  1. Open standaarden binnen open systemen zijn de norm. De ondertekenaars committeren zich aan deze standaarden en vragen de overheid een gelijk speelveld te creëren.
  2. Concurrentie op basis van producten en diensten met de medische data (en dus niet op basis van de gegevens zelf).
  3. Bij veilige identificatie moeten eenvoud van toegang, hoge beveiliging en aansluiting bij best practices voorop staan.

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer: “Heel goed dat deze vooraanstaande ICT-bedrijven zich gaan inzetten voor onderlinge gegevensuitwisseling. Daarmee levert het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage aan dat artsen en verpleegkundigen makkelijker beschikken over de medische data die zij voor hun belangrijke werk hard nodig hebben.”

VNO-NCW/MKB-Nederland en het ministerie van VWS zijn samen een Taskforce van de belangrijkste ICT-leveranciers in de zorg gestart, die de principes uit met manifest “Samen Vooruit” van een praktisch vervolg voorzien. Deze taskforce staat onder leiding van Harry van Dorenmalen (voormalig chairman van IBM Europa) en kwam 9 december voor het eerst bijeen. Erik Gerritsen (Secretaris-Generaal van het ministerie van VWS) benadrukt dat dit een mooie manier is om het bedrijfsleven te stimuleren en te helpen om zichzelf beter te organiseren op dit onderwerp. Hij spreekt de hoop uit dat een bijdrage levert aan de juiste zorg op de juiste plaats voor patiënten. “Het is mooi dat deze beweging is ingezet en we moeten zorgen dat dit nu ook echt leidt tot concrete vervolg afspraken.” VNO-NCW/MKB-Nederland en het ministerie van VWS spreken daarbij de hoop uit dat alle ICT-leveranciers in de zorg zich zullen aansluiten bij deze beweging. In de taskforce maken de ICT-bedrijven afspraken over onderlinge gegevensuitwisseling om zo de principes uit het manifest in de praktijk te brengen. Ook bespreken zij welke voorzieningen voor de gehele zorgsector beschikbaar kunnen komen, zoals een Nationaal Zorg Adressenboek.

Achtergrondinformatie: het manifest Samen Vooruit vind je hier https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/nln19085_manifest_samen_vooruit_05.pdf. De lijst met alle actuele ondertekenaars vind je hier https://www.vno-ncw.nl/meer-informatie/manifest-samen-vooruit-ondertekenaars.

Share This