Preview

Preview

Nog vóór de uitlevering van een nieuwe release een inkijk te geven in (nieuwe) functionaliteiten.

Wat is mijnCaress Preview?

mijnCaress Preview is bedacht om klanten nog vóór de uitlevering van een nieuwe release een inkijk te geven in (nieuwe) functionaliteiten die ontwikkeld worden. Als eindgebruiker heb je dus al in een vroegtijdig stadium de mogelijkheid om te toetsen of de functionaliteit aansluit bij de werkprocessen van jouw eigen organisatie. De feedback die je geeft is waardevol voor de verdere ontwikkeling van de functionaliteit en helpt ons deze (nog) beter af te stemmen op de wensen van onze klanten. Wat mijnCaress Preview in onze ogen anders maakt, is dat deze expliciet bedoeld is om software nog beter aan te passen op de wensen van de klant. Het is dan ook niet bedoeld (en niet geschikt) om bugs te vinden maar juist te kijken of de geboden functionaliteit jouw probleem oplost. Op basis van deze feedback kan de software verder worden verfijnd.

Hoe doen we dit?

Vanaf de start van de ontwikkeling van een nieuwe release van mijnCaress wordt de eindgebruiker in de gelegenheid gebracht om feedback te geven op de nieuwe functionaliteiten. Dat betekent dat wij elke 4 weken een nieuwe versie van de pre-release software uitleveren op de mijnCaress Preview omgevingen. Meer informatie over de omgeving vind je onder het kopje ‘Welke mijnCaress Preview omgevingen zijn beschikbaar?’.

In elke update komen nieuwe functionaliteiten beschikbaar. De nieuwe functionaliteiten worden vooraf gecommuniceerd, zodat je als zorgorganisatie kunt bepalen of deelname aan mijnCaress Preview voor jou op dat moment waardevol is. Daarna heb je als eindgebruiker 2 weken de tijd om de functionaliteit in te zien, te gebruiken en feedback te geven. Op Yammer is een discussieplatform ingericht specifiek voor mijnCaress Preview zodat je eenvoudig jouw feedback kunt doorgeven en in contact kunt komen met de testers van andere zorgorganisaties.

Voor wie is mijnCaress Preview geschikt?

mijnCaress Preview is voor al onze klanten geschikt, zowel voor gehandicaptenzorg als ouderenzorg en thuiszorg. Het is niet alleen bedoeld voor applicatiebeheerder, maar juist ook voor de verzorgende, verpleegkundige, behandelaar en manager. Maar ook de cliënt en mantelzorger zijn welkom.

Welke mijnCaress Preview omgevingen zijn beschikbaar?

mijnCaress Preview kan op 2 soorten omgevingen uitgevoerd worden, namelijk op de algemene omgeving en op een eigen omgeving.

Algemene omgeving

De algemene omgeving wordt door ons beschikbaar gesteld door. Het onderhoud en het updaten van deze omgeving wordt eveneens door ons verzorgd.

In de algemene omgeving staat de vraag “Is de ontwikkelde functionaliteit een oplossing voor mijn probleem?” centraal. Denk daarbij aan aspecten als: Kan ik er prettig mee werken? Lost de functionaliteit het probleem op? Introduceert het geen nieuwe problemen?

In deze omgeving zijn de volgende applicaties beschikbaar:

  • mijnCaress Basis
  • mijnCaress Medewerkerportaal
  • mijnCaress Cliëntportaal

Deze omgeving bevat een standaard database die zo goed mogelijk de werkelijkheid representeert. Echter, omdat dit om een standaard database gaat, is het voor beheerders beperkt mogelijk om eigen configuraties en inrichting hierin op te nemen.

Omdat er meerdere zorgorganisaties op deze omgeving zullen testen, is er een aantal spelregels opgesteld zodat de testdata van voldoende kwaliteit blijft en men elkaar niet in de weg zit.

Spelregels:

  • Wijzig de autorisaties niet zomaar
  • Als je een cliënt in het systeem registreert als overleden, maak dan daarna ook weer een nieuwe cliënt aan op de betreffende OE
  • Wijzig zaken als producttarieven en eenheden niet zomaar
  • Respecteer elkaars testdata. Gebruik bijvoorbeeld geen OE’s met de naam van een andere zorgorganisatie.

Deelname aan mijnCaress Preview met gebruik van de algemene omgeving is kosteloos.

Eigen omgeving

Naast de algemene omgeving bieden we ook de mogelijkheid om een eigen Preview omgeving te gebruiken. Dit betekent dat er voor je eigen organisatie een Preview omgeving opgezet wordt met daarin de eigen (geanonimiseerde) data. Dit biedt de mogelijkheid om al voor de release de nieuwe functionaliteit in combinatie met de eigen data en configuratie te testen.

In deze omgeving staat daarom naast de vraag “Is de ontwikkelde functionaliteit een oplossing voor mijn probleem? “ ook de vraag “Werkt de geboden oplossing ook binnen mijn zorgorganisatie?” centraal. Denk daarbij aan aspecten als: Werkt de functionaliteit met mijn gegevens? Werkt de functionaliteit in mijn inrichting? Moeten er processen aangepast worden?

Deelname aan mijnCaress Preview met gebruik van een klantspecifieke omgeving is niet kosteloos. Je accountmanager kan je vertellen wat de kosten hiervan bedragen, welke applicaties daarin beschikbaar zijn en wat de geschatte doorlooptijd hiervan is.

Schrijf je in voor mijnCaress Preview

Lees hier onze

Hier vind je meer nieuws items

Verwijzingen met minder handelingen én een betrouwbaarder resultaat? Het kan!

Verwijzingen met minder handelingen én een betrouwbaarder resultaat? Het kan met mijnCaress Connect ZorgDomein.

Terugblik webinar Simpeler werken met mijnCaress

Op 30 maart jl. nam een groep van ca. 25 geïnteresseerden deel aan het, naar ons idee, geslaagde Webinar ‘Simpeler werken met mijnCaress’.

Hulp bij versimpeling

Over enkele weken komt de mijnCaress 5.5 release uit, waarin de eerste versie van het versimpeld medewerkerportaal klaarstaat. Tegelijkertijd stellen wij hiervoor een pakket aan ondersteuning beschikbaar.

Verwijzingen met minder handelingen én een betrouwbaarder resultaat? Het kan!

Verwijzingen met minder handelingen én een betrouwbaarder resultaat? Het kan met mijnCaress Connect ZorgDomein.

Terugblik webinar Simpeler werken met mijnCaress

Op 30 maart jl. nam een groep van ca. 25 geïnteresseerden deel aan het, naar ons idee, geslaagde Webinar ‘Simpeler werken met mijnCaress’.

events

Upgrade je kennis op onze events

Webinar | Kennismaking met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Webinar | Kennismaking met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Webinar | Kennismaking met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Webinar | Kennismaking met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!