In softwareontwikkeling is een “retrospective” een standaard begrip. Hierin reflecteert het team over de afgelopen periode. Dit kan met verschillende methodes. In deze blog gebruik ik één van die methodes om terug te kijken op 2017 en leg ik de link naar de dit jaar verschenen nieuwsberichten.

Methode: Maak gebruik van je eigen hand

In deze methode gebruik je de vingers van je hand om mensen te laten nadenken over hun eigen functioneren en over het functioneren van het proces.

Duim: Wat ging er goed?
Wijsvinger: Wat is het doel?
Middelvinger: Waar moeten we echt mee stoppen?
Ringvinger: Waar geven wij commitment voor af?
Kleine vinger: Wat is nog klein en verdient verbetering?

Wat ging er goed?

In het afgelopen jaar hadden we we veel aandacht voor softwarekwaliteit. Er is veel geïnvesteerd in het testproces en tevens in testautomatisering. Kwaliteit en testen zijn twee onderwerpen die nu ook met de nieuwe gebruikersvereniging samen worden opgepakt.

We hadden een uitdagende functionele Roadmap, waaruit vele nieuwe features al beschikbaar zijn danwel in februari beschikbaar worden: Nieuw in mijnCaress en De highlights van mijnCaress 4.10.

Hierbij een greep uit deze features:

Wat is het doel?

Het beste en breedste ECD van de markt te hebben, dat in co-creatie met klanten wordt gemaakt. De belangrijkste onderwerpen hiervan heb ik vanaf mijn eerste blog beschreven. Ons doel is en blijft om antwoord te bieden op deze markttrends:

  • De cliëntparticipatie als eigenaar van het dossier;
  • Focus op leefplezier en welzijn van de cliënt;
  • Standaardisatie en professionalisering van Zorg en Behandeling;
  • Sturen op kwaliteit en uitkomst van zorg;
  • Samenwerking met ketenpartners in de wijk en regio;
  • Technologische vernieuwing is overal.

Waar moeten we echt mee stoppen?

In het afgelopen jaar springt daar voor mij het RFC proces in uit. Al jaren hadden wij gezocht naar een manier om kleine en grote wensen in het proces te borgen. Vele ideeën en aanpassingen hebben zeker geholpen, maar gaven geen bevredigend antwoord voor zowel zorgorganisaties als onszelf.

Vlak voor de zomer zijn we dan ook gestopt met dit RFC proces. Daarvoor in de plaats hebben we een veel moderner proces in het leven geroepen. Hiermee gingen wij van een gesloten naar een open proces, vergelijkbaar met hoe grote bedrijven als Apple, Microsoft en Google dit doen.

De resultaten tot nu toe zijn wat ons betreft super. We zijn nu meer open, we kunnen sneller reageren en we krijgen goede reacties terug. Ook dit is overigens een onderwerp wat met de nieuwe Gebruikersvereniging wordt opgepakt.

Waar geven wij commitment voor af?

Dat we blijven werken aan een goed product, goede samenwerking en verbetering van de ondersteuning van ICT in de langdurige zorg. We zijn actief binnen, maar ook zeker buiten onze organisatie en hebben relaties met OIZ, VWS, Nictiz, Branchorganisaties en Medmij. Lees meer hierover op https://www.mijncaress.nl/aardverschuiving/ en https://www.mijncaress.nl/de-ouderenzorg-digitaliseert/.

Wat is nog klein en verdient verbetering?

Hier zou ik willen stellen dat verbetering een continu proces is en dat we focus en prioriteit in de onderwerpen moeten aanbrengen. Vanuit het product ligt de focus op standaardisatie, kwaliteit en co-creatie. Vanuit onze organisatie is het de verbetering van onze dienstverlening. Onze Customer Care afdeling is daar op dit moment ook druk mee bezig: https://www.mijncaress.nl/join-the-journey/, https://www.mijncaress.nl/golden-ticket/ en https://www.mijncaress.nl/continuing-the-journey/

Ik wens jullie alvast veel plezier met de nieuwe 4.10 functionaliteit en hoop dat jullie in 2018 (en verder) vele vruchten gaan plukken van het harde werk dat dit jaar is verzet!

Veel leesplezier, goede jaarwisseling en fijne feestdagen!

Ingo Tideman is directielid Care bij PinkRoccade Healthcare

Share This